Văn bản

Thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật đề mục lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

Bộ VHTTDL giao Vụ Pháp chế tổ chức triển khai thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật đề mục lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Ngày 3/4/2017, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái ký Quyết định số 1369/QĐ-BVHTTDL về việc thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật đề mục: “Biểu diễn nghệ thuật; trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu”.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Vụ Pháp chế tổ chức triển khai thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật đề mục: “Biểu diễn nghệ thuật; trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu”.

Quyết định nêu rõ Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2017./.


Nguồn: Bộ VHTTDL

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
449
Tổng truy cập
23,887,205