Văn bản

Thông tư Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Ngày 28/12/2012, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
5,020
Tổng truy cập
19,534,576