Tin tức

Vĩnh Long đạt 94,2% hộ gia đình văn hóa

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm 2017 đến nay, công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trong năm 2017, tại 08 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bình xét công nhận 246.193/261.845 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 94,2%; có 766/847 ấp (khóm, khu phố) đạt chuẩn văn hóa, đạt 90,43%; 41/94 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, đạt 43,61% và 02/15 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, đạt 13,33%. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển, đến nay công nhận 1.245/1.289 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, đạt 96,58%.Hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”
nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 góp phần tuyên truyền xây dựng gia đình văn hóa

Nhìn chung, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân, qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, trình độ dân trí của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương…

Hiếu Liên  

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
19,662
Tổng truy cập
28,597,504