Tin tức

Kiên Giang: Hiệu quả từ chương trình phối hợp thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Đầu năm 2017, Sở Văn hóa và Thể thao và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang tiếp tục ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác gia đình; qua một năm thực hiện, công tác gia đình tỉnh Kiên Giang đã đạt được một số kết quả quan trọng.

 Năm 2017,  02 ngành đã phối hợp tổ chức nhân rộng, duy trì hoạt động 16 Câu lạc bộ (CLB) gia đình phát triển bền vững tại 15/15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, có 416 thành viên tham gia; nâng tổng số mô hình CLB gia đình phát triển bền vững toàn tỉnh lên 131 CLB (riêng mô hình phối hợp giữa hai ngành có 61 CLB, nhóm với 1.286 thành viên). Các CLB tổ chức sinh hoạt định kỳ 2 tháng/lần, nội dung sinh hoạt tập trung vào 14 nhóm vấn đề theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thu hút sự tham gia của đông đảo các thành viên trong gia đình, hội viên, phụ nữ cơ sở, nam giới, chú trọng những gia đình có nguy cơ cao về bạo lực gia đình.

Ngành Văn hóa và Thể thao hỗ trợ kinh phí duy trì sinh hoạt cho 16 CLB mới thành lập với số tiền 150.000 đồng/01 CLB/tháng. Tổ chức hướng dẫn nhóm phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) hoạt động với 3 chức năng cơ bản là: tư vấn, hòa giải và can thiệp kịp thời các vụ bạo lực gia đình ở địa phương; đã tổ chức triển khai, tuyên truyền được 10.972 cuộc với 164.871 lượt người tham dự thông qua các buổi sinh hoạt CLB, tổ, nhóm. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về vai trò, vị trí của gia đình và trách nhiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, hướng dẫn phụ nữ kiến thức, kỹ năng về giáo dục và tổ chức cuộc sống gia đình. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”; Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, phẩm chất phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020… Kết quả, tuyên truyền được 15.983 cuộc, có 403.792 lượt người tham gia.

Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), kỷ niệm 16 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) được 12.370 cuộc với 232.678 lượt người dự. Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các cuộc hội thi, hái hoa dân chủ, trò chơi dân gian, họp mặt, giao lưu, biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam. Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các ngành có liên quan tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu kiến thức “Xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, tìm hiểu kiến thức pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình với sự tham gia của 90 thí sinh là thành viên Ban Chủ nhiệm các CLB, các cộng tác viên, tuyên truyền viên, hội viên, phụ nữ ở 15 huyện, thị xã, thành phố. Phối hợp Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới, PCBLGĐ hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11); có trên 100 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ 12/15 huyện, thị xã, thành phố dự thi. Biên soạn, in ấn 1.000 cuốn tài liệu tuyên truyền về giáo dục đời sống gia đình, phát hành xuống cơ sở.

Tiểu phẩm “Hạnh phúc mong manh” của huyện Phú Quốc đạt giải nhất tại Hội thi tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới và PCBLGĐ tỉnh Kiên Giang năm 2017

Tiếp tục phối hợp các sở, ban ngành, đoàn thể, Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thị xã, Trang thông tin điện tử tỉnh, các ngành, Đặc san, Bản tin… tổ chức tuyên truyền 06 kịch bản câu chuyện truyền thanh, hơn 300 tin, bài, ảnh chủ đề tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; PCBLGĐ, phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; biểu dương, tôn vinh các gia đình văn hóa tiêu biểu, các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Kiên Giang…

Bên cạnh đó, hai ngành còn phối hợp tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác gia đình, PCBLGĐ, phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội… cho 60 người trong Ban Chủ nhiệm 16 CLB gia đình phát triển bền vững mới thành lập. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức 06 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình, PCBLGĐ, phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình và phong trào TDĐKXDĐSVH cho hơn 720 người là cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn, cán bộ Hội phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo ấp, khu phố của huyện An Minh, Gò Quao, thành phố Rạch Giá, huyện Kiên Hải, huyện Vĩnh Thuận, huyện Giồng Riềng và Châu Thành.

Tổ chức các cuộc kiểm tra hoạt động về PCBLGĐ, xây dựng mô hình PCBLGĐ như: CLB gia đình phát triển bền vững, nhóm PCBLGĐ, Địa chỉ tin cậy cộng đồng, đường dây nóng… tại cơ sở.

Có thể nói, công tác phối hợp giữa Sở Văn hóa và Thể thao và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang về gia đình và PCBLGĐ năm 2017 tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, do lực lượng cán bộ làm công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở còn mỏng, kinh phí hạn chế, nên có lúc, có nơi chưa triển khai tuyên truyền kịp thời, sâu rộng; hình thức còn thiếu phong phú, đa dạng. Nhất là việc xây dựng, duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình PCBLGĐ như: CLB gia đình phát triển bền vững, nhóm PCBLGĐ, Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng… Do kinh phí hạn chế (hàng năm chỉ hỗ trợ một khoản kinh phí sinh hoạt dành cho các CLB mới thành lập), mặt khác, trình độ, năng lực một số thành viên Ban Chủ nhiệm CLB gia đình phát triển bền vững còn hạn chế nên hình thức sinh hoạt còn đơn điệu, thiếu hấp dẫn; một số nơi sinh hoạt chưa thường xuyên, có nơi không còn duy trì được mô hình đã thành lập.

Để triển khai thực hiện công tác gia đình và PCBLGĐ trong giai đoạn mới, dự kiến đầu năm 2018 Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2019 và kế hoạch năm 2018.

                                                                                                Bình Nguyên

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
24,605
Tổng truy cập
28,722,850