Tin tức

Đồng Tháp: Thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Việc thực hiện Đề án nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan và cộng đồng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, chú trọng nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực, đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực trên cơ sở giới.Hội thi Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Mục tiêu đặt ra là thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời; ít nhất có 50% người gây bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, tư vấn hoặc có hình thức xử lý phù hợp. Tầm nhìn đến năm 2030 tăng cương thực thi pháp luật và đảm bảo hệ thống dịch vụ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

Bên cạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng tránh bạo lực đối với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực trên cơ sở giới, tỉnh Đồng Tháp sẽ triển khai các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới. Trong đó, đáng chú ý là triển khai mô hình cộng đồng dân cư an toàn và thân thiện với phụ nữ, trẻ em gái tại các địa phương trong tỉnh;  thực hiện rà soát các dịch vụ công để có kiến nghị phù hợp và tạo cơ chế thu nhận ý kiến phản hồi của người dân về các trường hợp bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn tỉnh đồng Tháp.

Nguyễn Toàn
 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
24,940
Tổng truy cập
28,724,097