Tin tức

Đồng Nai: Nói chuyện chuyên đề “Phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em; phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”

Sáng ngày 28/6, tại Trung tâm Hội nghị Golden Palace Biên Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em; phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Buổi nói chuyện chuyên đề thu hút sự tham gia của gần 500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL, công đoàn viên chức tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Biên Hòa, Hội Cựu chiến binh, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai...

Tại buổi nói chuyện, các đại biểu đã được nghe TS. Trần Hoàng Trung, Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam – Phân viện miền Nam trao đổi, chia sẻ về các vấn đề: Vai trò của gia đình, những thách thức đối với gia đình và sự cần thiết phải xây dựng gia đình trong thời kỳ hội nhập; nhận thức chung về bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em; dư luận xã hội và những giải pháp; xây dựng một xã hội lành mạnh, an toàn, bền vững là trách nhiệm của mỗi thành viên trong cộng đồng và đồng thời là của toàn xã hội…TS. Trần Hoàng Trung, Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam – Phân viện miền Nam
tại buổi Nói chuyện chuyên đề

Buổi nói chuyện chuyên đề nhằm đề cao trách nhiệm của các cấp, ngành và đoàn thể trong việc quan tâm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; nâng cao nhận thức của mỗi gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, trẻ em, giảm số vụ vi phạm và tính chất nghiêm trọng của bạo lực trẻ em tại địa phương.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 16 năm Ngày gia đình Việt Nam 28/6 (2001-2017) và Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình; hướng đến Chủ đề công tác gia đình năm 2017 “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”, tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Như Quỳnh
 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
9,916
Tổng truy cập
26,402,354