Tin tức

Đồng Nai: Hội nghị tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và sơ kết 02 năm thực hiện Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư

Sáng 24/10, tại Hội trường tầng 1, trụ sở Khối Nhà nước tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và sơ kết 02 năm thực hiện Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư về đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới". Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, công tác bình đẳng giới luôn được quan tâm, chỉ đạo, định hướng thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị; sự phối hợp của các cấp, các ngành trong quá trình triển khai, thực hiện kế hoạch bình đẳng giới góp phần đạt và vượt một số mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới theo kế hoạch của tỉnh đề ra như lĩnh vực lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh đã triển khai thực hiện Luật bình đẳng giới một cách nghiêm túc và có hiệu quả, tạo điều kiện cho cả nam và nữ phát huy quyền làm chủ và bình đẳng trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội và trong gia đình, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các hoạt động thực hiện công tác bình đẳng giới bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ, công tác bình đẳng giới ngày càng có những bước chuyển mới.

Trên lĩnh vực chính trị, các cấp ngành đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, nữ tham gia quản lý, lãnh đạo phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới. Theo đó, tỷ lệ UBND các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ tăng qua các nhiệm kỳ. Đối với công tác quy hoạch cán bộ nguồn, bổ nhiệm cán bộ nữ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể luôn chú trọng xây dựng công tác quy hoạch cán bộ, lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở để xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, đảm bảo tỷ lệ nữ không dưới 15%. Trên các lĩnh vực kinh tế, lao động; giáo dục và đào tạo; y tế; khoa học và công nghệ; văn hóa... công tác thực hiện bình đẳng giới đều đạt kết quả khả quan.

Dân số tỉnh Đồng Nai tính đến năm 2017 là 3 triệu người, trong đó nữ chiếm 51,5%, số người trong độ tuổi lao động nữ chiếm 48,56%. Tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015-2020: Tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là 9/52 người, đạt tỷ lệ 17,3 % (tăng 5,54% so với khóa trước); tham gia BCH Đảng bộ huyện là 102/578 người đạt tỷ lệ 17,65%; tham gia BCH Đảng bộ xã  1123/4875 người đạt tỷ lệ 23%. Tỷ lệ nữ Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khóa XIV là 27,3%; tỷ lệ nữ HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là 34,5%; tỷ lệ nữ HĐND cấp huyện là 31,2 % nhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ nữ HĐND cấp xã đạt 30,1 % nhiệm kỳ 2016-2021.Các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới

Trong lĩnh vực kinh tế - lao động, tỷ lệ lao động nữ được giải quyết việc làm luôn chiếm khoảng 61,4% tổng số lao động được giải quyết việc làm. Tỷ lệ trẻ em gái, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn được tăng cơ hội tiếp cận với giáo dục, có 27.602/69.775 nữ CBCCVC được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chính trị chuyên môn, nghiệp vụ chiếm 39, 56%. 10 năm qua, có 2.404 vụ bạo lực gia đình, trong đó hơn 1.054 vụ bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em, người già trên 60 tuổi. Toàn tỉnh đã thành lập được 40 câu lạc bộ “Nam giới nói không với bạo lực gia đình” phối hợp với 612 câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”; có 988 nhóm phòng, chống BLGĐ; 1.065 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng tiếp tục ngăn ngừa, hòa giải các vụ bạo lực gia đình tại địa phương, kịp thời tư vấn hỗ trợ tư vấn, can thiệp kịp thời kéo giảm các vụ việc bạo lực gia đình tại các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đề nghị các cấp các ngành, các đơn vị tiếp tục nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, tiếp tục tuyên truyền đưa Luật Bình đẳng giới vào cuộc sống. Nội dung và hình thức tuyên truyền phải đa dạng, sinh động, đảm bảo thường xuyên liên tục, phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; đồng thời tập trung tuyên truyền mạnh trong nam giới để huy động họ vào cuộc một cách tích cực, đưa nội dung về giới, bình đẳng giới đến với học sinh, giúp các em hiểu hơn về giới và bình đẳng giới. Các cấp, các ngành cần củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; tổ chức thường xuyên các hoạt động năng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới; chú trọng công tác giám sát, thanh kiểm tra, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vương mắc; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Bình đẳng giới...

Tại hội nghị tổng kết, có 67 tập thể và 50 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (2007-2017) đã được UBND tỉnh tặng bằng khen.

          Như Quỳnh
 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
10,051
Tổng truy cập
26,402,621