Phòng Truyền thống

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CỦA NGÀNH VĂN HOÁ TẠI MIỀN NAM

Thực hiện chủ trương xây dựng Phòng Truyền thống của Cơ quan đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2011, Tổ Xây dựng Phòng Truyền thống cơ quan đại diện đã tiến hành sưu tầm các tư liệu và trực tiếp tìm hiểu thông qua các vị nguyên là lãnh đạo của cơ quan qua các thời kỳ, bước đầu đã tổng hợp một cách khái lược về quá trình hình thành của tổ chức đại diện của ngành Văn hoá tại miền Nam.

Cơ quan Đại diện Bộ VHTTDL tại TP. Hồ Chí minh trân trọng giới thiệu nội dung này với mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị để góp phần hoàn thiện chuyên đề.

I. TỔ CHỨC TIỀN THÂN CỦA CƠ QUAN

Sau ngày miền Nam giải phóng 30/4/1975, do đặc điểm lịch sử đất nước lúc bấy giờ, thì tổ chức ngành văn hóa nước ta có hai Bộ ở hai miền:

- Miền Bắc là Bộ Văn hóa của Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do đồng chí Hoàng Minh Giám làm Bộ trưởng.

- Miền Nam Là Bộ Thông tin Văn hóa thuộc Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, do đồng chí Lưu Hữu Phước làm Bộ trưởng.

Thực hiện Chỉ thị số 763/CT-TTg ngày 13/10/1975 của Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc xúc tiến một số công việc cấp bách để phục vụ cho sự lãnh đạo cả nước, ngày 28/01/1976 Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hoàng Minh Giám đã ký Quyết định số 14-VH/QĐ cử Tổ công tác thường trực của Bộ Văn hóa tại miền Nam, với nhiệm vụ: cùng với Bộ Thông tin Văn hoá miền Nam nắm tình hình các mặt như: Xuất bản, Thư viện, Điện ảnh, Âm nhạc, Sân khấu, Mỹ thuật mỹ nghệ, Bảo tồn bảo tàng và các Trường sở để có kế hoạch cải tạo và xây dựng về các mặt công tác nầy; Đồng thời, nắm tình hình tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ để có kế hoạch điều động, đào tạo và bồi dưỡng. Tổ công tác còn thực hiện nhiệm vụ cùng với Bộ Thông tin Văn hoá miền Nam lo liệu cơ sở vật chất, thiết bị, nhà cửa kho tàng và các phương tiện làm việc cho ngành.
Quyết định thành lập Tổ công tác thường trực của

Bộ Văn hoá tại miền Nam

Tổ công tác do Thứ trưởng Hà Xuân Trường phụ trách và là Đại diện Bộ trưởng Bộ Văn hóa tại miền Nam. Bên cạnh, giúp việc cho Đại diện Bộ trưởng là một số tổ chuyên viên như: Tổ Bảo tồn Bảo tàng; Tổ Kế hoạch Tài vụ-Vật tư; Tổ Tổ chức-Đào tạo kiêm Văn hóa quần chúng; Tổ Xuất bản, in, phát hành sách; Tổ Điện ảnh; Tổ Mỹ thuật; Tổ Âm nhạc; Tổ Nghiên cứu lý luận; Tổ Hành chính-Tổng hợp. Do một số lãnh đạo cấp vụ và chuyên viên của Bộ từ miền Bắc được điều động vào phụ trách các tổ.Nguyên Thứ trưởng Hà Xuân Trường

(Ảnh: Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam)

Tổ công tác làm việc tại địa điểm số 8 Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM (nay là trụ sở của Công ty xuất nhập khẩu và phát triển văn hóa thuộc Bộ). Đây cũng là trụ sở của Bộ Thông tin-Văn hóa Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam.

Với việc hình thành Tổ công tác thường trực của Bộ Văn hóa tại miền Nam, đây có thể được xem là tổ chức tiền thân của Công tác phía Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện nay.

II. TỔ CHỨC CƠ QUAN QUA CÁC THỜI KỲ

Sau khi tiến hành Tổng tuyển cử ngày 25/4/1976 bầu Quốc hội chung của cả nước, thành lập Nhà nước Việt Nam thống nhất. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI họp từ ngày 24/6 đến 03/7/1976 đã cử ra Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm kỳ 1976-1981), trong đó có Bộ Văn hóa; Đến tháng 7/1977 thì hợp nhất Bộ Văn hóa với Tổng cục Thông tin thành Bộ Văn hóa và Thông tin do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu (nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa) làm Bộ trưởng. Ngày 26/6/1978 Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin ký ban hành Quyết định số 79/QĐ-VHTT quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Bộ, trong đó có Phòng Liên lạc tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Văn phòng Bộ Văn hoá và Thông tin. Cơ quan lúc này chuyển về số 170 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM (trụ sở Cục Công tác phía Nam hiện nay); Lãnh đạo Phòng liên lạc tại thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ gồm các đồng chí: Phạm Hồ Bảnh làm Trưởng phòng; Phó trưởng phòng là các đồng chí Nguyễn Văn Hai (đến năm 1980) và đồng chí Nguyễn Văn Tốt (từ tháng 11/1980).


Đ/c Trương Tấn Sang, nguyên Bí thư Thành uỷ TP.HCM

nay là Chủ tịch Nước CHXHCNVN thăm Hội báo Xuân 1998
do Văn phòng Đại diện Bộ tổ chức

Đến Quốc hội khóa VII năm 1981, Chính phủ nhiệm kỳ 1981-1987 được thành lập, trong đó tách thành lập trở lại Bộ Văn hóa và đến những năm đầu của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa VIII (1987-1992) vẫn là Bộ Văn hóa. Phòng liên lạc tại thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Văn phòng Bộ Văn hóa và Thông tin cũ chuyển trở thành Phòng liên lạc tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Văn phòng Bộ Văn hóa. Đến tháng 9/1985 thì trở thành Phòng liên lạc và quan hệ văn hóa với K (ở thành phố Hồ Chí Minh), cũng là đơn vị trực thuộc Văn phòng Bộ; Lãnh đạo phòng còn 02 đồng chí, gồm: đồng chí Phạm Hồ Bảnh, Trưởng phòng (đến tháng 12/1987 là Phó Chánh văn phòng Bộ kiêm Trưởng phòng) và đồng chí Nguyễn Văn Tốt, Phó Trưởng phòng (đến tháng 5/1988). Đến tháng 8/1988, Phòng được nâng cấp thành Trung tâm liên lạc và quan hệ văn hóa với K tại thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Văn hoá, trên cơ sở Phòng liên lạc và ký túc xá học sinh Căm pu chia tại thành phố Hồ Chí Minh; Lãnh đạo Trung tâm gồm: đồng chí Phạm Hồ Bảnh, Phó Chánh văn phòng Bộ kiêm Giám đốc; Các Phó Giám đốc: đồng chí Nguyễn Văn Tốt và đồng chí Trần Văn Tân.

Đến ngày 31/3/1990 Hội đồng Nhà nước có Nghị quyết số 244/NQ-HĐNN về việc thành lập Bộ Văn hóa-Thông tin-Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhật hai Bộ: Bộ Văn hóa, Bộ Thông tin; và hai Tổng cục là: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch. Đồng chí Trần Hoàn nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin được cử làm Bộ trưởng của Bộ mới. Ngày 03/5/1990, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin-Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 75/VP thành lập Cơ quan thường trú Bộ Văn hóa-Thông tin-Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh; trên cơ sở hợp nhất các cơ quan thường trú của Bộ thông tin, văn phòng Bộ Văn hóa và văn phòng thường trực của Tổng cục Thể dục thể thao tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định cũng đã bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan thường trú của Bộ mới từ lãnh đạo của các đơn vị cũ hợp thành, gồm: Đồng chí Lê Quý là Giám đốc; Các Phó Giám đốc: đồng chí Nguyễn Kiến Văn, đồng chí Phạm Hồ Bảnh, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, đồng chí Bùi Huy Lan và đồng chí Trần Văn Tân; Đến tháng 4/1991, điều động đồng chí Trần Hữu Phước  tham gia vào Ban lãnh đạo làm Phó Giám đốc thứ nhất và đến tháng 7/1991 là Giám đốc.


Nguyên Bộ trưởng Trần Hoàn với cán bộ nữ cơ quan

Tháng 8/1991, sau khi Tổng cục Du lịch tách ra để sáp nhập vào Bộ Thương nghiệp thành Bộ Thương mại và Du lịch, thì Bộ Văn hóa-Thông tin-Thể thao và Du lịch đổi tên là Bộ Văn hóa-Thông tin và Thể thao. Cơ quan đổi tên thành Cơ quan thường trú Bộ Văn hoá-Thông tin và Thể thao tại thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện Quyết định số 1598/TC-QĐ ngày 09/10/1991 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin và Thể thao quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy cơ quan Thường trú của Bộ tại TP.HCM, lãnh đạo cơ quan được kiện toàn gồm ba đồng chí: đồng chí Trần Hữu Phước làm Giám đốc; Các Phó Giám đốc là: đồng chí Phạm Hồ Bảnh; đồng chí Trần Huy Lan


Nguyên Bộ trưởng Phạm Quang Nghị

(nay là Uỷ viên BCT, Bí thư Thành uỷ Hà Nội)
trong dịp tham dự hoạt động của cơ quan.

Đến nhiệm kỳ Quốc hội IX, từ tháng 7/1992 sau khi tách ra và thành lập lại Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Chính phủ, Bộ trở thành Bộ Văn hóa-Thông tin. Thực hiện theo tổ chức bộ máy mới, cơ quan đổi tên trở thành Cơ quan thường trú Bộ Văn hóa-Thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh, và đến tháng 12/1993 chuyển thành Văn phòng đại diện Bộ Văn hoá-Thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở cơ quan thường trú. Đến tháng 9/2003 tổ chức lại là Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ văn hóa-Thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo cơ quan trong giai đoạn này gồm có các đồng chí: đồng chí Trần Hữu Phước tiếp tục làm Giám đốc (đến tháng 3/1996); đồng chí Phạm Hồ Bảnh, Phó Giám đốc, rồi Quyền Giám đốc (từ tháng 3/1996 đến tháng 4/1998); đồng chí Bùi Huy Lan, Phó Giám đốc (đến tháng 7/1995); đồng chí Lê Xuân, Phó Giám đốc (từ tháng 4/1996) và Giám đốc (từ tháng 4/1998), Vụ trưởng-Giám đốc Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ (đến tháng 6/2007); đồng chí Võ Thanh Tùng, Phó Giám đốc (từ tháng 8/1998) và Quyền Giám đốc (tháng 7/2007 đến tháng 01/2008); đồng chí Trần Tấn Ngô, Phó Giám đốc (từ tháng 5/2007).

Thực hiện chủ trương của Đảng về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước” theo tinh thần Nghị quyết số 17-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa X, trong đó đã xác định chủ trương và giải pháp về cơ cấu tổ chức của Chính phủ là: “tiếp tục hình thành Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; giảm phù hợp số đầu mối các Bộ, cơ quan ngang Bộ; khắc phục tình trạng bỏ trống hoặc trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ giữa các Bộ, ngành; không giữ các cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý Nhà nước; chỉ duy trì một số cơ quan cần thiết thuộc Chính phủ là đơn vị sự nghiệp. Ngày 31/7/2007 tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XII đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ cho nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) gần 18 Bộ và 04 cơ quan ngang Bộ, qua việc giải thể, hợp nhất, đổi tên và điều chỉnh chức năng một số Bộ-ngành của Chính phủ khóa XI. Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập trên cơ sở: hợp nhất Ủy ban Thể dục Thể thao với Bộ Văn hóa-Thông tin, giao Bộ này quản lý Tổng cục Du lịch và chức năng quản lý Nhà nước về Gia đình từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em đã giải thểĐ/c Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên BCHTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL
làm việc với lãnh đạo các đơn vị phía Nam tại Cơ quan đại diện - năm 2011

Tháng 01/2008, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh được chuyển trở thành Cơ quan Đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh  trực thuộc Bộ. Theo Quyết định số 40/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thì Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan giúp Bộ trưởng theo dõi, tổng hợp về tình hình hoạt động trên lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; được Bộ trưởng phân công phối hợp với các cơ quan trực thuộc Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước của ngành trong phạm vi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Ninh Thuận trở vào, gồm: Ninh Thuận, Bình Thuận, các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ, các tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là khu vực miền Nam). Cơ quan gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc (hàm lãnh đạo cấp Vụ); các phòng chuyên môn nghiệp vụ như: Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Quản trị, Phòng Kế toán – Tài chính; và một đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và Dịch vụ Văn hoá, Thể thao, Du lịch (từ năm 2009).


Đ/c Nguyễn Văn Tấn, Vụ trưởng-Giám đốc Cơ quan đại diện chủ trì cuộc họp đầu xuân - năm 2012

Lãnh đạo cơ quan trong giai đoạn này gồm có các đồng chí: đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Vụ trưởng-Giám đốc (từ tháng 01/2008 đến tháng 7/2012); đồng chí Đặng Xuân Lai, Phó Vụ trưởng-Phó Giám đốc (từ tháng 01/2008 đến tháng 9/2008); đồng chí Trần Tấn Ngô, Phó Vụ trưởng-Phó Giám đốc (từ tháng 01/2008 đến tháng 6/2008); đồng chí Lê Văn Hùng, Phó Vụ trưởng-Phó Giám đốc (từ tháng 01/2008, đến tháng 8/2012 là Phó Giám đốc phụ trách và sau đó là Quyền Giám đốc); đồng chí Lê Duy Khánh, Phó Vụ trưởng-Phó Giám đốc (từ tháng 7/2010); đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó Vụ trưởng-Phó Giám đốc (từ tháng 6/2011); đồng chí Nguyễn Kiều Linh (từ tháng 6/2012)

III. CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM:

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ngày 03 tháng 9 năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2996/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Cục Công tác phía Nam trực thuộc Bộ trên cơ sở Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.


Đ/c Nguyễn Văn Tấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng – Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ
trao Quyết định thành lập Cục công tác phía Nam cho tập thể lãnh đạo Cơ quan


Đ/c Lê Văn Hùng, Q.Cục trưởng Cục Công tác phía Nam
chủ trì Hội nghị cán bộ, công chức Cục Công tác phía Nam năm 2014

Lãnh đạo Cục gồm: đồng chí Lê Văn Hùng, Quyền Cục trường; và các Phó Cục trưởng: Lê Duy Khánh, Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Kiều Linh.

Ngày 12/6/2015, Bộ VHTTDL đã công bố và trao Quyết định số 1838/QĐ-BVHTTDL ngày 04/6/2015 về việc bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Công tác phía Nam cho đ/c Nguyễn Kiều Linh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công tác phía Nam, Bộ VHTTDL giữ chức Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ VHTTDL; Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2015.


Đ/c Nguyễn Kiều Linh, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ VHTTDL
phát biểu tại buổi lễ


Lãnh đạo Cục gồm: Đồng chí Nguyễn Kiều Linh - Cục trưởng; đồng chí Lê Duy Khánh - Phó Cục trưởng và đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương - Phó Cục trưởng.

IV. CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG BỘ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

Ngày 07/9/2017, Bộ VHTTDL đã công bố và trao Quyết định số 3299/QĐ-BVHTTDL ngày 30/8/2017 về việc tổ chức lại Cục Công tác phía Nam. Theo đó, chuyển Cục Công tác phía Nam về trực thuộc Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức lại thành Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Cơ quan
đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh gồm: Đồng chí Nguyễn Kiều Linh, Phó Chánh Văn phòng - Trưởng Cơ quan đại diện và đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó Trưởng Cơ quan đại diện.

Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
1,780
Tổng truy cập
27,334,042