Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC
Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 170 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:  08-39303850  Fax: 08-39305237

Email: cucctpn-vhttdl@chinhphu.vn  
Website:
www.cucctpn-bvhttdl.gov.vn
www.vhttdlkv3.gov.vn


LÃNH ĐẠO

Phó Chánh Văn phòng kiêm Trưởng Cơ quan đại diện
NGUYỄN KIỀU LINH
 Điện thoại: 08-39300570; Email: nguyenkieulinh-vhttdl@chinhphu.vn

Lãnh đạo Cơ quan đại diện
LÊ DUY KHÁNH

Điện thoại: 08-39307559; Email:  leduykhanh-vhttdl@chinhphu.vn
Phó Trưởng Cơ quan đại diện
NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

Điện thoại: 08-39304775; Email: nguyenthithuyduong-vhttdl@chinhphu.vn 


CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC


1. PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
Điện thoại: 08-39303850

(đang cập nhật)


2. PHÒNG TỔNG HỢP

Điện thoại: 08-39308497

(đang cập nhật)


3. PHÒNG KẾ TOÁN
Điện thoại: 08-39303518


(đang cập nhật)
  

CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC

Nhà khách - Điện thoại: 08-39303484
Đội xe - Điện thoại: 08-39308081 
Bảo vệ - Điện thoại: 08-39303484 


CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN KHỐI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC


Đảng ủy Khối -
Điện thoại:  08-39303242

Công đoàn Khối - Điện thoại:  08-39303911

Đoàn Thanh niên Khối - Điện thoại:  08-39307031

Hội Cựu chiến binh - Điện thoại:  08-39302200

 

 

 

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
7,033
Tổng truy cập
18,447,570