Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC
Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 170 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:  028-39303850  Fax: 028-39305237

Email: cucctpn-vhttdl@chinhphu.vn  
Website:
www.cucctpn-bvhttdl.gov.vn
www.vhttdlkv3.gov.vn


LÃNH ĐẠO

Phó Chánh Văn phòng Bộ kiêm Trưởng Cơ quan đại diện
NGUYỄN KIỀU LINH
 Điện thoại: 028-39300570; Email: nguyenkieulinh-vhttdl@chinhphu.vn


Phó Trưởng Cơ quan đại diện
NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

Điện thoại: 028-39304775; Email: nguyenthithuyduong-vhttdl@chinhphu.vn 


CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC


1. PHÒNG HÀNH CHÍNH, QUẢN TRỊ
Điện thoại: 028-39303850


2. PHÒNG TỔNG HỢP

Điện thoại: 028-39308497


3. PHÒNG KẾ TOÁN
Điện thoại: 028-39303518


CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC

Nhà khách - Điện thoại: 028-39303484
Đội xe - Điện thoại: 028-39308081 
Bảo vệ - Điện thoại: 028-39303484 


CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN KHỐI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC


Đảng ủy Khối -
Điện thoại:  028-39303242

Công đoàn Khối - Điện thoại:  028-39303911

Đoàn Thanh niên Khối - Điện thoại:  028-39307031

Hội Cựu chiến binh - Điện thoại:  028-39302200

 

 

 

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
17,471
Tổng truy cập
28,593,789