Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC
Cục Công tác phía Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: 170 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:  08-39303850  Fax: 08-39305237

Email: cucctpn-vhttdl@chinhphu.vn  
Website:
www.cucctpn-bvhttdl.gov.vn
www.vhttdlkv3.gov.vn


LÃNH ĐẠO

Cục trưởng
NGUYỄN KIỀU LINH
 Điện thoại: 08-39300570; Email: nguyenkieulinh-vhttdl@chinhphu.vn

Phó Cục trưởng
LÊ DUY KHÁNH

Điện thoại: 08-39307559; Email:  leduykhanh-vhttdl@chinhphu.vn
Phó Cục trưởng

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

Điện thoại: 08-39304775; Email: nguyenthithuyduong-vhttdl@chinhphu.vn 

CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

1.VĂN PHÒNG
Điện thoại: 08-39303850

Chánh văn phòng: Bà Nguyễn Thanh Thủy
Điện thoại: 08-39303850

2. PHÒNG NGHIỆP VỤ - TỔNG HỢP

Điện thoại: 08-39308497

Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Trung Cẩn

Điện thoại: 08-39308497

Phó Trưởng phòng: Ông Lê Tất Việt

Điện thoại: 08-39308497

Phó Trưởng phòng: Bà Lê Ngọc Ánh

Điện thoại: 08-39308497

3. PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH
Điện thoại: 08-39303518

Trưởng phòng
: Ông Trần Văn Long 
Điện thoại: 08-39300458

Kế toán trưởng:  Bà Phạm Thị Hương
Điện thoại: 08-39303518
Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Mai Hoa
Điện thoại: 08-39303518

4. PHÒNG QUẢN TRỊ
Điện thoại:  08-39303369

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Ngọc Quang 

Điện thoại: 08-39303369

Phó Trưởng phòng: Ông Trần Văn Điển
Điện thoại: 08-39303369  

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VÀ DỊCH VỤ VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH 
Địa chỉ:  35 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại & Fax:  08-38201435
Email: 
trungtam@rmcst.gov.vn

Giám đốc: NGUYỄN HỮU ĐẠT
Điện thoại: 08-38298328

Phó Giám đốc: LÊ QUANG ĐỨC
Điện thoại: 08-38298328
 

CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC

Nhà khách - Điện thoại: 08-39303484
Đội xe - Điện thoại: 08-39308081 
Bảo vệ - Điện thoại: 08-39303484 


CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN KHỐI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC


Đảng ủy Khối -
Điện thoại:  08-39303242

Công đoàn Khối - Điện thoại:  08-39303911

Đoàn Thanh niên Khối - Điện thoại:  08-39307031

Hội Cựu chiến binh - Điện thoại:  08-39302200

 

 

 

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
2,461
Tổng truy cập
16,863,421