Nghệ thuật biểu diễn

Hội nghị Sơ kết công tác xét tặng danh hiệu trong lĩnh vực văn hóa

Sáng ngày 8/9/2017, tại khách sạn Malibu thành phố Vũng Tàu, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác triển khai thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP, Nghị định số 89/2014/NĐ-CP, Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của chính phủ và Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật khu vực phía Nam.

Dự và chủ trì hội nghị: Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; ông  Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng. Cùng dự hội nghị có các đại biểu của Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo các Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Văn học nghệ thuật, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp các tỉnh thành phía Nam, từ Đà Nẵng đến tỉnh Cà Mau, đại biểu các Ban ngành có liên quan cùng các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo của Bộ VHTTDL sơ kết công tác triển khai thực hiện Nghị định 62/2014/NĐ-CP về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Nghị định số 89/2014/NĐ-CP về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú; Nghị định số 90/2014/NĐ-CP về việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật.Ông Hoàng Thạch Vân, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến
về việc phong tặng giải thưởng cho các tác phẩm nhiếp ảnh.

Hội nghị đã đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các Nghị định, cụ thể: Kết quả thực hiện Nghị định 62/2014/NĐ-CP, ngày 13/11/2015, Chủ tịch nước đã có Quyết định tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa cho 605 nghệ nhân, truy tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" cho 12 nghệ nhân; kết quả thực hiện Nghị định số 89/2014/NĐ-CP, có 102 nghệ sĩ được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân" và 380 nghệ sĩ được tặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú"; kết quả thực hiện Nghị định số 90/2014/NĐ-CP, có 18 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, công trình được Chủ tịch nước tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" và 95 tác giả (đồng tác giả) được tặng "Giải thưởng nhà nước" về văn học nghệ thuật.

Sau đó, các đại biểu cùng nghiên cứu, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp tháo gỡ trong quá trình thực hiện các Nghị định này.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL, ông Lê Khánh Hải đã chỉ đạo và nhấn mạnh: Việc thực hiện tốt các nghị định của Chính phủ trong việc xét tặng các danh hiệu về lĩnh vực văn học nghệ thuật là một sự kiện chính trị lớn, vinh danh, ghi nhận công lao đóng góp của văn học nghệ thuật, của văn nghệ sĩ trong đời sống xã hội, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thông qua việc xét tặng các danh hiệu để cổ vũ, khơi dậy tinh thần lao động sáng tác, sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị về tinh thần và nghệ thuật cao.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các Sở VHTTDL, Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh/ thành cần chủ động tham mưu tích cực cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt các nghị định trên.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại Hội thảo, Bộ VHTTDL sẽ tổng hợp, xem xét, có ý kiến chỉ đạo để công tác xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Nghệ sĩ, góp phần tôn vinh các nghệ nhân có công bảo tồn, phát huy những giá trị của di sản văn hóa phi vật thể của đất nước; tôn vinh các văn, nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà

Theo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Vụ Thi đua Khen thưởng, Cục Nghệ thuật Biểu diễn - Bộ VHTTDL sẽ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia xây dựng các chính sách, chế độ liên quan đến các nghệ sĩ, các đoàn biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ở cơ sở.

Bá Lâm

 

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
1,776
Tổng truy cập
24,754,528