Nghiệp vụ - Tổng hợp - Tin tức - Sự kiện

Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 27/11 – 03/12/2017 05/12/2017 14:12
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 27/11 – 03/12/2017 Từ 27/11 - 03/12, ngành VHTTDL các tỉnh, thành Khu vực phía Nam tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Mỹ thuật Việt Nam (10/12), 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12); triển khai công tác tổng kết ngành năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018, hoạt động Chào đón Năm mới - Tết Dương lịch 2018, mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất 2018; tiếp tục hưởng ứng “Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017” (15/11 – 15/12)… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 20/11 đến 26/11/2017 28/11/2017 15:39
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 20/11 đến 26/11/2017 Từ 20-26/11, ngành VHTTDL các tỉnh, thành Khu vực phía Nam tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), 77 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11), ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ 13 (23/11); 95 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11); hưởng ứng ngày “Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ” (25/11), “Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017” (15/11 – 15/12); chuẩn bị kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018… Đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 13/11 đến 19/11/2017 21/11/2017 15:41
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 13/11 đến 19/11/2017 Từ 13/11 đến 19/11/2017, ngành VHTTDL các tỉnh, thành Khu vực phía Nam tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 87 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11), 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), 77 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11), ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ 13 (23/11); hưởng ứng ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11); triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017” (15/11 – 15/12); chuẩn bị kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 … đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 23/10 đến 29/10/2017 31/10/2017 11:20
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 23/10 đến 29/10/2017 Từ 23/10 đến 29/10/2017, ngành VHTTDL các tỉnh, thành Khu vực phía Nam tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 56 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10), hướng đến kỷ niệm 87 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11), ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11); hưởng ứng ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11); triển khai các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí mừng lễ Ok-Om-Bok cho đồng bào dân tộc Khmer… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 16/10 đến 22/10/2017 24/10/2017 16:15
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 16/10 đến 22/10/2017 Từ 16/10 đến 22/10/2017, ngành VHTTDL Khu vực phía Nam tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10), 56 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10),hướng đến kỷ niệm 87 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11), ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11); triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017” (15/11 – 15/12)… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 09/10 đến 15/10/2017 17/10/2017 16:06
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 09/10 đến 15/10/2017 Từ 09/10 đến 15/10/2017, ngành VHTTDL Khu vực phía Nam tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10), chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10), 61 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10), 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10), 56 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10), triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017” (15/11 – 15/12)… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 02/10 đến 08/10/2017 10/10/2017 08:45
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 02/10 đến 08/10/2017 Từ 02/10 đến 08/10/2017, ngành VHTTDL Khu vực phía Nam tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 21 năm ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy (4/10), 61 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10), 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10), 56 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10), triển khai các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí mừng Tết Trung thu cho thiếu nhi… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Đồng Tháp sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm 2017 03/10/2017 15:36
Đồng Tháp sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm 2017 Chiều ngày 02/10/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác VHTTDL 09 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017.
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 25/9 đến 01/10/2017 02/10/2017 13:26
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 25/9 đến 01/10/2017 Từ 25/9 đến 01/10/2017, ngành VHTTDL Khu vực phía Nam tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ VIII - 2017 (12/8 âm lịch); ngày Du lịch thế giới (27/9); 48 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/9); 26 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10); triển khai các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí mừng Tết Trung thu cho thiếu nhi… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 18/9 đến 24/9/2017 25/09/2017 14:55
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 18/9 đến 24/9/2017 Từ 18/9 đến 24/9/2017, ngành VHTTDL Khu vực phía Nam tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa hướng đến kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ VIII - 2017 (12/8 âm lịch), 72 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/9); ngày Du lịch thế giới (27/9); 48 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/9); tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí mừng lễ cổ truyền Sen Dolta của đồng bào dân tộc Khmer… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
<<  <   1 2 3 4 5  ...   >  >> 
 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
18,034
Tổng truy cập
28,594,692