Nghiệp vụ - Tổng hợp - Tin tức - Sự kiện

Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 11/6 đến 17/6/2018 19/06/2018 14:50
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 11/6 đến 17/6/2018 Từ 11/6 đến 17/6/2018, ngành VHTTDL các địa phương tiếp tục tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6) và 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6); hướng tới kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng Hành động vì Trẻ em”, “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”; “Năm Du lịch Quốc gia 2018”… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL khu vực phía Nam từ 4/6 đến 10/6/2018 12/06/2018 08:44
Hoạt động VHTTDL khu vực phía Nam từ 4/6 đến 10/6/2018 Từ 4/6 đến 10/6/2018, ngành VHTTDL các địa phương tiếp tục tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6) và 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6); 77 năm Ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6); hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018 ( 1 – 8/6) gắn với Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6); hướng tới kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng Hành động vì Trẻ em”, “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”; “Năm Du lịch Quốc gia 2018”… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 28/5 đến 03/6/2018 04/06/2018 16:06
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 28/5 đến 03/6/2018 Từ 28/5 đến 03/6/2018 ngành VHTTDL các địa phương tiếp tục tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6) và 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6); Quốc tế thiếu nhi (1/6) gắn với “Tháng Hành động vì Trẻ em”; Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) gắn với “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”; hưởng ứng “Năm Du lịch Quốc gia 2018”… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 21/5 đến 27/5/2018 29/05/2018 10:58
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 21/5 đến 27/5/2018 Từ 21/5 đến 27/5/2018 ngành VHTTDL các địa phương tiếp tục tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) gắn với kỷ niệm 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6) và 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6); Quốc tế thiếu nhi (1/6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); hưởng ứng “Năm Du lịch Quốc gia 2018”, “Tháng Công nhân và Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2018” (tháng 5/2018);… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Nâng “chất” các chương trình, tác phẩm văn học nghệ thuật để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người dân 25/05/2018 14:21
Nâng “chất” các chương trình, tác phẩm văn học nghệ thuật để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người dân Cùng với quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, cần nghiên cứu thay đổi các chính sách đãi ngộ tài năng văn học nghệ thuật (VHNT) phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ, các tổ chức xã hội, cá nhân tham gia hoạt động sáng tạo, quảng bá tác phẩm VHNT. Đó là những ý kiến đưa ra tại buổi kiểm tra, khảo sát tại TP.HCM của đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23 – NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới, làm trưởng đoàn. Tiếp đoàn, về phía lãnh đạo TP.HCM có đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 14/5 đến 20/5/2018 22/05/2018 14:13
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 14/5 đến 20/5/2018 Từ 14/5 đến 20/5/2018 ngành VHTTDL các địa phương tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm hưởng ứng Ngày Quốc tế Gia đình (15/5), Quốc tế Bảo tàng (18/5), Tháng Công nhân và Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 (tháng 5/2018); kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6) và 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6); 59 năm ngày truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (19/5), Quốc tế thiếu nhi (1/6)… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 7/5 đến 13/5/2018 15/05/2018 14:53
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 7/5 đến 13/5/2018 Từ 7/5 đến 13/5/2018 ngành VHTTDL các địa phương tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm Ngày Quốc tế Gia đình (15/5), Quốc tế Bảo tàng (18/5), Tháng Công nhân và Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 (tháng 5/2018); kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6) và 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6); 59 năm ngày truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (19/5), Quốc tế thiếu nhi (1/6)… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 30/4 đến 06/5/2018 08/05/2018 10:09
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 30/4 đến 06/5/2018 Từ 30/4 đến 06/5/2018, cùng với cả nước, ngành VHTTDL các tỉnh, thành khu vực phía Nam triển khai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - Thống nhất đất nước (30/4), 132 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5), 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5)… như: Lễ viếng nghĩa trang tri ân các anh hùng liệt sĩ; sinh hoạt chính trị, tọa đàm, họp mặt truyền thống; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thông tin tuyên truyền, TDTT, triển lãm… Đặc biệt, từ 27/4 đến 23/5 các địa phương đã triển khai đợt phim kỷ niệm theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL với các phim truyện, phim tài liệu có đề tài truyền thống lịch sử, về người chiến sĩ cách mạng, về thế hệ thanh niên trong thời chiến và thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước như “Mẹ ơi con đã về”, “Giấc mơ thổ cẩm”, “Một đất mẹ cho tất cả”, “Dáng đứng Việt Nam”, “Thời trẻ trung sôi nổi”… Nhìn chung, tất cả các hoạt động đều tập trung hướng về cơ sở phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, công nhân các khu công nghiệp tập trung…
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 23/4 đến 29/4/2018 03/05/2018 13:50
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 23/4 đến 29/4/2018 Từ 23/4 đến 29/4/2018, ngành VHTTDL các địa phương tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), 43 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - Thống nhất đất nước (30/4), Quốc tế Lao động (1/5); hưởng ứng “Năm Du lịch Quốc gia 2018”… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL khu vực phía Nam từ 16/4 đến 22/4/2018 24/04/2018 14:39
Hoạt động VHTTDL khu vực phía Nam từ 16/4 đến 22/4/2018 Từ 16/4 đến 22/4/2018, ngành VHTTDL các địa phương tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), Ngày Sách Việt Nam (21/4), Ngày Hội đọc sách và Bản quyền thế giới (23/4), 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam - Thống nhất đất nước (30/4), Quốc tế Lao động (1/5); hưởng ứng “Năm Du lịch Quốc gia 2018”… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
<<  <   1 2 3 4 5  ...   >  >> 
 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
18,519
Tổng truy cập
28,595,522