Nghiệp vụ - Tổng hợp - Tin tức - Sự kiện

Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 09/10 đến 15/10/2017 17/10/2017 16:06
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 09/10 đến 15/10/2017 Từ 09/10 đến 15/10/2017, ngành VHTTDL Khu vực phía Nam tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10), chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10), 61 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10), 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10), 56 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10), triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017” (15/11 – 15/12)… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 02/10 đến 08/10/2017 10/10/2017 08:45
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 02/10 đến 08/10/2017 Từ 02/10 đến 08/10/2017, ngành VHTTDL Khu vực phía Nam tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 21 năm ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy (4/10), 61 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10), 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10), 56 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10), triển khai các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí mừng Tết Trung thu cho thiếu nhi… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Đồng Tháp sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm 2017 03/10/2017 15:36
Đồng Tháp sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm 2017 Chiều ngày 02/10/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác VHTTDL 09 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2017.
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 25/9 đến 01/10/2017 02/10/2017 13:26
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 25/9 đến 01/10/2017 Từ 25/9 đến 01/10/2017, ngành VHTTDL Khu vực phía Nam tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ VIII - 2017 (12/8 âm lịch); ngày Du lịch thế giới (27/9); 48 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/9); 26 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10); triển khai các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí mừng Tết Trung thu cho thiếu nhi… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 18/9 đến 24/9/2017 25/09/2017 14:55
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 18/9 đến 24/9/2017 Từ 18/9 đến 24/9/2017, ngành VHTTDL Khu vực phía Nam tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa hướng đến kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ VIII - 2017 (12/8 âm lịch), 72 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/9); ngày Du lịch thế giới (27/9); 48 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/9); tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí mừng lễ cổ truyền Sen Dolta của đồng bào dân tộc Khmer… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 11/9 đến 17/9/2017 19/09/2017 09:01
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 11/9 đến 17/9/2017 Từ 11/9 đến 17/9/2017, ngành VHTTDL Khu vực phía Nam tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa hướng đến kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam lần VIII - 2017 (12/8 âm lịch), 72 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/9); ngày Du lịch thế giới (27/9); 48 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/9)… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 04/9 đến 10/9/2017 12/09/2017 14:28
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 04/9 đến 10/9/2017 Từ 04/9 đến 10/9/2017, ngành VHTTDL Khu vực phía Nam tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm ngày Nam bộ kháng chiến (23/9); ngày Du lịch thế giới (27/9); 48 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/9)… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương” và các nhiệm vụ khác.
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 28/8 đến 03/9/2017 07/09/2017 15:07
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 28/8 đến 03/9/2017 Từ 28/8 đến 03/9/2017, ngành VHTTDL Khu vực phía Nam tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh (2/9); 48 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/9); 72 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa - Thông tin (28/8); ngày Âm nhạc Việt Nam lần 7 (3/9); ngày Du lịch thế giới (27/9)… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương” và các nhiệm vụ khác.
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 21/8 đến 27/8/2017 28/08/2017 15:29
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 21/8 đến 27/8/2017 Từ 21/8 đến 27/8/2017, ngành VHTTDL Khu vực phía Nam tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh (2/9), ngày truyền thống ngành Văn hóa - Thông tin (28/8)… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương” và các nhiệm vụ khác.
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 14/8 – 20/8/2017 23/08/2017 09:16
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 14/8 – 20/8/2017 Từ 14/8 đến 20/8/2017, ngành VHTTDL Khu vực phía Nam tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh (2/9); 129 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8); 72 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa - Thông tin (28/8)… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương” và các nhiệm vụ khác.
<<  <   1 2 3 4 5  ...   >  >> 
 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
1,288
Tổng truy cập
16,855,244