Nghiệp vụ - Tổng hợp - Tin tức - Sự kiện

Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 05/3 đến 11/3/2018 14/03/2018 16:27
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 05/3 đến 11/3/2018 Từ ngày 05/3 đến 11/3/2018, ngành VHTTDL các địa phương tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 65 năm Ngày thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam 15/3, ngày Quốc tế Hạnh phúc 2018 (20/3), 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), 72 năm ngày Truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3); hưởng ứng “Tháng Thanh niên”, “Năm Du lịch Quốc gia 2018”… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 26/2 đến 04/3/2018 06/03/2018 14:49
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 26/2 đến 04/3/2018 Từ ngày 26/2 đến 04/3/2018, ngành VHTTDL các địa phương tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVI - Xuân Mậu Tuất 2018; tổ chức các lễ hội dân gian truyền thống và lễ hội lịch sử cách mạng; 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), 59 năm ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 29 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3), 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế Hạnh phúc 2018 (20/3), 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), 72 năm ngày Truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3); hưởng ứng “Tháng Thanh niên”, “Năm Du lịch Quốc gia 2018”… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 29/01 đến 04/02/2018 05/02/2018 15:31
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 29/01 đến 04/02/2018 Từ ngày 29/1 đến 04/2/2018, ngành VHTTDL các tỉnh, thành Khu vực phía Nam tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968 và chào mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018; tiếp tục thực hiện công tác tổng kết ngành năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018; hưởng ứng “Năm Du lịch Quốc gia 2018”… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện tốt Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Tổ chức Tết năm 2018”, văn bản số 5635/BVHTTDL-VHCS của Bộ VHTTDL về việc “Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất”, văn bản số 59/BVHTTDL-TCDL về việc “Thực hiện tốt các hoạt động trong lĩnh vực du lịch nhằm đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm, thân thiện, đoàn kết”…
Tín hiệu phấn khởi trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Sóc Trăng 02/02/2018 16:15
Tín hiệu phấn khởi trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Sóc Trăng Thời gian qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Sóc Trăng đã tuyên truyền phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, tham gia và tổ chức thành công các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, hội thao và các giải thể thao cấp khu vực, toàn quốc. Thực hiện tốt công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH); hoạt động du lịch cũng đạt được những kết quả khả quan.
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 22 – 28/01/2018 31/01/2018 10:13
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 22 – 28/01/2018 Từ 22 – 28/01/2018, các địa phương đã khởi động nhiều chương trình mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Tùy vào điều kiện thực tế, mỗi địa phương đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức đón Tết Mậu Tuất năm 2018 gắn với kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2018)… đồng thời quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện tốt Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Tổ chức Tết năm 2018”, văn bản số 5635/BVHTTDL-VHCS của Bộ VHTTDL về việc “Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất”… Tất cả đã sẵn sàng phục vụ các tầng lớp nhân dân với phương châm “vui tươi, lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm”, hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; khuyến khích xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 15/01 – 21/01/2018 23/01/2018 15:12
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 15/01 – 21/01/2018 Từ 15/01 - 21/01/2018, ngành VHTTDL các tỉnh, thành Khu vực phía Nam tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968 và chào mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018; tiếp tục thực hiện công tác tổng kết ngành năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018; hưởng ứng “Năm Du lịch Quốc gia 2018”… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Vĩnh Long phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa và du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 17/01/2018 14:55
Vĩnh Long phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa và du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định số 2763/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa và du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 08/01 – 14/01/2018 16/01/2018 15:20
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 08/01 – 14/01/2018 Từ 08/01 - 14/01/2018, ngành VHTTDL các tỉnh, thành Khu vực phía Nam tập trung tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, 68 năm ngày Truyền thống Học sinh - sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1); thực hiện công tác tổng kết ngành năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018, triển khai hoạt động “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018”; hưởng ứng “Năm Du lịch Quốc gia 2018”… đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chương trình “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 01/01 – 07/01/2018 10/01/2018 11:15
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ 01/01 – 07/01/2018 Từ 01/01 - 07/01/2018, cùng với cả nước, các địa phương khu vực phía Nam tưng bừng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, du lịch đón chào năm mới - Tết Dương lịch 2018 phục vụ các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đã mang lại không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao mức hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt, đa số các hoạt động, sự kiện đều được các địa phương tổ chức theo hình thức xã hội hóa.
Hoạt động văn hóa khu vực phía Nam năm 2017 04/01/2018 11:26
Hoạt động văn hóa khu vực phía Nam năm 2017 Năm 2017, cùng với cả nước, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) khu vực phía Nam đã tổ chức thành công các ngày lễ lớn và phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng trong năm, hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động.
<<  <   1 2 3 4 5  ...   >  >> 
 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
5,899
Tổng truy cập
21,435,619