Hoạt động chung - Sự kiện

Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 15/8 – 21/8/2016 24/08/2016 16:05
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 15/8 – 21/8/2016 Từ ngày 15/8 - 21/8/2016, ngành VHTTDL Khu vực phía Nam tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9); kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8); 71 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8); đồng thời gắn với cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ngoài ra, các địa phương tiếp tục hưởng ứng đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; chương trình “Vì biển đảo của quê hương” và các nhiệm vụ khác.
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 01/8 – 07/8/2016 09/08/2016 10:05
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 01/8 – 07/8/2016 Từ ngày 01/8 - 07/8/2016, ngành VHTTDL Khu vực phía Nam tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9); kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8); đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ngoài ra, các địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động sinh hoạt hè cho thiếu nhi năm 2016; hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương” và các nhiệm vụ khác.
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 25/7 - 31/7/2016 03/08/2016 09:40
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 25/7 - 31/7/2016 Từ ngày 25/7 - 31/7/2016, ngành VHTTDL Khu vực phía Nam tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật Việt Nam (25/7), 69 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7); hướng tới chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9); kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8), đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ngoài ra, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương” và các nhiệm vụ khác.
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 18/7 – 24/7/2016 27/07/2016 15:56
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 18/7 – 24/7/2016 Từ ngày 18/7 - 24/7/2016, ngành VHTTDL Khu vực phía Nam tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thành lập Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam (25/7), 69 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), 87 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7)... Ngoài ra, các địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động sinh hoạt hè cho thiếu nhi năm 2016; hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương” và các nhiệm vụ khác.
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 11/7 – 17/7/2016 19/07/2016 14:55
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 11/7 – 17/7/2016 Từ ngày 11/7 -17/7/2016, ngành VHTTDL Khu vực phía Nam tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thành lập Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam (25/7), 69 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), 87 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7). Ngoài ra, các địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động sinh hoạt hè cho thiếu nhi năm 2016; hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương” và các nhiệm vụ khác.
Hoạt động VHTTDL khu vực phía Nam từ ngày 4/7 – 10/7/2016 11/07/2016 16:25
Hoạt động VHTTDL khu vực phía Nam từ ngày 4/7 – 10/7/2016 Từ ngày 4/7 - 10/7/2016, ngành VHTTDL các địa phương khu vực phía Nam tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 56 năm ngày Du lịch Việt Nam (9/7), 69 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7); 87 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7); tiếp tục triển khai “Tháng hành động Vì trẻ em” và hoạt động hè năm 2016; hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, “Vì biển đảo của quê hương”…
Bộ VHTTDL hướng đến những mục tiêu mới: “Hãy bắt đầu từ chính chúng ta” 11/07/2016 10:53
Bộ VHTTDL hướng đến những mục tiêu mới: “Hãy bắt đầu từ chính chúng ta” Sáng 08/7/2016, Hội nghị “Sơ kết công tác Văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016” đã diễn ra tại Hà Nội dưới sự điều hành của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện và Thứ trưởng Lê Khánh Hải.
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 27/6 - 3/7/2016 04/07/2016 14:54
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 27/6 - 3/7/2016 Từ ngày 27/6 - 3/7/2016, ngành VHTTDL các địa phương khu vực phía Nam tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6) gắn với Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình…; đồng thời hướng tới kỷ niệm 56 năm ngày Du lịch Việt Nam (9/7), 69 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7); 87 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7); tiếp tục triển khai “Tháng hành động Vì trẻ em” và hoạt động hè năm 2016; hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 20 - 26/6/2016 27/06/2016 16:02
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 20 - 26/6/2016 Từ ngày 20 - 26/6/2016, ngành VHTTDL các địa phương khu vực 3 tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6); Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) gắn với Tháng hành động Phòng, chống ma túy; 15 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6) gắn với Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình…;đồng thời hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7); 87 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7); tiếp tục triển khai “Tháng hành động Vì trẻ em” và hoạt động hè năm 2016; hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 13/6 đến 19/6/2016 21/06/2016 16:00
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 13/6 đến 19/6/2016 Từ ngày 13/6 đến 19/6/2016, ngành VHTTDL Khu vực 3 tiếp tục tổ chức các hoạt động phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 68 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước–Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6) gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đồng thời hướng đến kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), 15 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6) gắn với Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình; hưởng ứng Tháng Hành động vì Trẻ em, Tháng hành động phòng chống ma túy, Năm An toàn giao thông 2016; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới…
<<  <   1 2 3 4 5  ...   >  >> 
 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
6,413
Tổng truy cập
19,475,594