Hoạt động Lãnh đạo

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 Cụm thi đua các Sở Du lịch khu vực phía Nam

Sáng 30/11, tại TP.HCM, Cụm thi đua các Sở Du lịch khu vực phía Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Theo Quyết định số 4672/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cụm thi đua các Sở Du lịch khu vực phía Nam gồm 6 Sở Du lịch của 6 tỉnh, thành: TP.Hồ Chí Minh, Bình Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Kiên Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu. Cụm thi đua các Sở Du lịch khu vực phía Nam năm 2017 do Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh làm Cụm trưởng, Sở Du lịch Bình Định làm Cụm phó.

Dự Hội nghị có: Ông Nguyễn Kiều Linh, Phó Chánh Văn phòng Bộ, kiêm Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM; ông Trịnh Ngọc Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng; lãnh đạo 6 sở Du lịch khu vực phía Nam và thành viên tổ tư vấn, cán bộ phụ trách công tác thi đua 6 sở Du lịch trong Cụm.Toàn cảnh Hội nghị

Hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, ngay từ đầu năm 2017 các đơn vị trong Cụm thi đua các Sở Du lịch khu vực phía Nam đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, triển khai các nội dung đã ký giao ước thi đua đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo của Cụm, năm 2017, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí  Minh có lượng khách quốc tế ước đạt 6.389.480 lượt khách, tăng 22,88% so với năm 2016, đạt 110% kế hoạch năm 2017; khách du lịch nội địa ước đạt 24.982.800 lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ và đạt 100% kế hoạch năm; tổng doanh thu ngành du lịch (nhà hàng, lưu trú, lữ hành) ước đạt 115.978 ngàn tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch năm;Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh - Cụm trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

Sở Du lịch tỉnh Bình Định đạt 3.700.045 lượt khách, tăng 15,6% so với năm 2016 (trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt 264.470 lượt tăng 4%, khách nội địa ước đạt 3.435.575 lượt  tăng 17% so với năm 2016), ước vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra là 4,2%; tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.133,75 tỷ đồng, tăng 42,5% so với năm 2016, đạt vượt chỉ tiêu đề ra so với kế hoạch là 13,4%;

Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng có tổng lượt khách tham quan, du lịch đạt 6,6 triệu lượt, tăng 19% so với năm 2016, đạt 104,8% kế hoạch năm (trong đó khách quốc tế ước đạt 2,3 triệu lượt, tăng 36,8% so với năm 2016, đạt 114,7% kế hoạch, khách nội địa ước đạt 4,3 triệu lượt, tăng 11,3% so với năm 2016, đạt 100,1% kế hoạch); tổng thu du lịch ước đạt 19.403 tỷ đồng, tăng 20,6% so với năm 2016, đạt 104,9% kế hoạch;

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa có tổng lượt khách lưu trú du lịch ước đạt 5,4 triệu lượt khách, tăng 18.5% so với cùng kỳ năm 2016; Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2,2 triệu lượt khách tăng 69,12 % so với cùng kỳ năm 2016 (trong đó, khách quốc tế ước đạt 6.9 triệu ngày khách tăng 87.9% so với cùng kỳ năm 2016). Doanh thu du lịch ước đạt 17 nghìn tỷ đồng, tăng 30.8 % so với cùng kỳ năm 2016;

Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có tổng lượt khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tăng khoảng 20-25% (trong đó, tổng khách lưu trú ước khoảng 2,79 triệu lượt, đạt 105,3% kế hoạch năm; tăng 11,3% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế lưu trú là 363 ngàn lượt, đạt 106,8% kế hoạch năm, tăng14,7% so với cùng kỳ); doanh thu từ dịch vụ lưu trú ước đạt khoảng 1.777 tỷ đồng, đạt 103,8% kế hoạch năm, tăng 11,6% so cùng kỳ;

Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang ước đón 6.079.179 lượt khách đến tham quan du lịch (tăng 7,8% so với cùng kỳ, vượt 4,5% so với kế hoạch năm), trong đó khách quốc tế là 368.207 lượt (tăng 18,9% so với cùng kỳ, vượt 2,3% so với kế hoạch năm), khách tham quan các khu, điểm du lịch là 3.165.053 lượt (tăng 7,1% so với cùng kỳ, vượt 5,5% so với kế hoạch năm), khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch là 2.914.126 lượt (tăng 8,6% so với cùng kỳ, vượt 3,3% so với kế hoạch năm); tổng doanh thu đạt trên 4.582 tỷ đồng (tăng 24,8% so với cùng kỳ, vượt 20,6% so với kế hoạch năm).


Ông Trịnh Ngọc Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, lãnh đạo các đơn vị cũng nhìn nhận, hoạt động của ngành vẫn còn một vài hạn chế như: Công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành từng lúc, từng nơi còn thiếu tập trung, thiếu chuyên sâu, chưa quyết liệt; Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch ra thị trường quốc tế còn hạn chế, nguồn nhân lực du lịch chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của ngành; các dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí còn hạn chế, chất lượng các chương trình tour không ổn định, còn thiếu các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù.Ông Nguyễn Kiều Linh, Phó Chánh Văn phòng Bộ kiêm Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM
phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Kiều Linh, Phó Chánh Văn phòng Bộ kiêm Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM đánh giá: Hoạt động của Cụm thi đua được các đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện; đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản để triển khai đến các đơn vị thuộc Cụm thi đua; đồng thời, việc ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm 2017, việc phát động thi đua các Sở Du lịch thuộc Cụm thi đua đã góp phần nâng cao chất lượng và tạo động lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Cụm thi đua đã phối hợp, hình thành thêm mối liên kết giữa các địa phương trong triển khai, học hỏi kinh nghiệm, liên kết trong đẩy mạnh phát triển du lịch địa phương. Hoạt động của Cụm thi đua cơ bản tạo được không khí thi đua giữa các đơn vị trong Cụm thi đua.

Thông qua hoạt động Cụm thi đua, các Sở Du lịch đã trao đổi, thảo luận các kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các mô hình, cách làm hiệu quả để áp dụng trong quá trình giải quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển ngành du lịch trên địa bàn tỉnh/thành phố.

Lê Việt

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
9,915
Tổng truy cập
26,402,360