Hoạt động Lãnh đạo

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm Cụm thi đua miền Đông Nam Bộ

Ngày 7/7, tại tỉnh Bình Phước, Cụm thi đua Sở Văn hóa và Thể thao,Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Đông Nam bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017.

Dự và chủ trì Hội nghị có: Ông Nguyễn Kiều Linh, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam; ông Phan Thanh Sang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cụm trưởng ; ông Lê Văn Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, Cụm Phó. Cùng dự có sự hiện diện của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Đông Nam Bộ, các đồng chí phụ trách công tác thi đua, khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Đông Nam Bộ.Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm Cụm thi đua miền Đông Nam Bộ

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh trong Cụm đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức, thực hiện tốt các hoạt động như tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao. Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức và người lao động toàn ngành, các chỉ tiêu, kế hoạch của Tỉnh, Bộ giao đều hoàn thành và nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và của Cụm.Chủ tịch đoàn điều hành Hội nghị

Công tác thi đua, khen thưởng được các đơn vị quan tâm, chú trọng: Kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp; ra các quyết định chia Khối, Cụm thi đua trong ngành và các văn bản hướng dẫn hoạt động cụ thể của các Khối, Cụm thi đua; phân công lãnh đạo Sở trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Khối, Cụm; triển khai, phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua ở các đơn vị trong ngành có hiệu quả; tổ chức phát động phong trào thi đua tới các đơn vị trực thuộc và từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành nhận thực rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua và nhận thức sâu sắc vai trò của thi đua yêu nước là động lực to lớn để xây dựng đất nước, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần nâng cao trách nhiệm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, chỉ tiêu kế hoạch được giao, qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch.Ông Phan Thanh Sang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cụm trưởng
phát biểu khai mạc Hội nghị

Tuy vậy, có thể nói Phong trào thi đua tuy có chuyển biến nhưng chưa đồng đều, chưa được duy trì thường xuyên và liên tục. Việc triển khai nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới còn hạn chế. Báo cáo thi đua của các Sở chưa nêu bật được các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của địa phương mình để học tập và nhân rộng trong toàn Cụm. Một số tỉnh chưa nêu bật được kết quả khen thưởng trong 6 tháng đầu năm.

Việc xây dựng và triển khai nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới còn gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng mô hình mẫu và đề ra các tiêu chuẩn trong tiêu chí đánh giá chủ yếu còn dựa trên tinh thần bảng điểm chưa đưa ra được mô hình riêng cho từng đơn vị.Ông Nguyễn Kiều Linh, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Kiều Linh, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam – Bộ VHTTDL đề nghị các tỉnh trong cụm cần quan tâm đến việc trùng tu, tôn tạo, quản lý những di tích trên địa bàn chặt chẽ hơn. Ngành thanh tra phải tham mưu giải pháp tháo gỡ tiếng ồn trong hoạt động karaoke và các trò chơi game online, nhất là game bắn cá đang gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, quảng bá và nâng cao chất lượng môi trường phát triển ngành du lịch theo Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Xúc tiến quảng bá du lịch ngay tại "sân nhà" để thu hút du khách trong và ngoài nước. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Cụm, Cục Công tác phía Nam ghi nhận và sẽ báo cáo Lãnh đạo Bộ và các cơ quan chuyên môn để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Lê Việt

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
5,515
Tổng truy cập
22,577,212