Hoạt động Lãnh đạo

Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định một số nội dung về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, TDTT và tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Sáng ngày 9/5/2017, Vụ Pháp chế, Bộ VHTTDL phối hợp với Cục Công tác phía Nam, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định một số nội dung về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, TDTT và tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Chủ trì Hội nghị có: Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế; bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ VHTTDL. Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị hoạt động nghệ thuật, thể dục thể thao, các trường văn hóa nghệ thuật và đại diện các Sở Văn hóa và thể thao, Sở VHTTDL khu vực phía Nam.Toàn cảnh Hội nghị

Để cụ thể hóa Bộ luật Lao động và Luật An toàn, vệ sinh lao động, ngày 15/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Theo đó, Nghị định có quy định chi tiết nội dung về an toàn, vệ sinh lao động đối với một số lao động đặc thù, trong đó có lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch giao Vụ pháp chế đã phối hợp với Cục Công tác phía Nam, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tập trung thảo luận thực trạng công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và góp ý Dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao.Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế thông báo Dự thảo Thông tư Quy định một số nội dung
về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, TDTT

Người lao động nghệ thuật, trực tiếp hoạt động thể dục thể thao là diễn viên, nghệ sỹ, nghệ nhân, huấn luyện viên, vận động viên trực tiếp biểu diễn, tham gia biểu diễn, trình diễn, thi đấu… Công việc này thuộc lĩnh vực đặc thù vì phải đòi hỏi người lao động phải có năng khiếu, phải được đào tạo, bồi dưỡng, tham gia biểu diễn, trình diễn, thi đấu từ rất sớm (dưới độ tuổi lao động phổ thông – 15 tuổi); công việc này lại tiềm ẩn những rủi ro, nguy hiểm đến tính mạng… Hiện nay cả nước có khoảng 32.000 người lao động trong lĩnh vực nghệ thuật, TDTT trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: 10.000 người làm về điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn (sân khấu, xiếc, múa, hát…); 600 người lao động trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; 2.600 người lao động trong lĩnh vực Mỹ thuật (họa sĩ, điêu khắc) và 19.000 người hoạt động trong lĩnh vực TDTT. Chính vì vậy, nếu không có quy định đặc thù về an toàn, vệ sinh lao động sẽ có thể gây mất an toàn cho người lao động; chính sách lao động của họ bị ảnh hưởng, thiệt thòi làm hạn chế khả năng, cơ hội hoạt động nghề, ảnh hưởng đến quá trình sáng tạo nghệ thuật, thành tích thể thao…

Các đại biểu tại hội nghị tập trung thảo luận, góp ý về một số vấn đề như: Chế độ, thời gian nghỉ hưu của người lao động trong lĩnh vực nghệ thuật, TDTT cần phải hạ xuống, từ khoảng 40-50 tuổi; chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật; chế độ tiền công, tiền thưởng, tôn vinh danh hiệu; một số yêu cầu về trang bị cá nhân, cơ sở vật chất trong tập luyện, làm việc, công tác y tế, khám chữa bệnh (chủ yếu trong hoạt động TDTT, xiếc, múa…).

Trong tình hình thực tiễn thì việc ban hành Thông tư quy định một số nội dung về an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực nghệ thuật, TDTT là cần thiết và cấp bách. Tại Hội nghị, Vụ Pháp chế đã tổng hợp những ý kiến đóng góp của đại biểu, những tham luận để trình Bộ trưởng xem xét, sớm ban hành Thông tư, tạo điều kiện để người lao động trong lĩnh vực nghệ thuật, TDTT yên tâm, tập trung lao động, sáng tác, cống hiến cho nền văn hóa nghệ thuật, cũng như lập nên nhiều thành tích thể thao trong các giải đấu quốc gia, quốc tế.Các đại biểu góp ý về thực trạng công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao

Tại hội nghị, Vụ Pháp chế cũng  tập huấn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 15/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VHTTDL ngày 04/1/2017 về việc Ban hành Quy chế phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dự thảo Thông tư Quy định một số nội dung về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, TDTT và tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Góp ý về Dự thảo, các đơn vị có thể gửi trực tiếp tại địa chỉ: http://www.bvhttdl.gov.vn/vn/ykien-vb-duthao/231/index.html

Nguyễn Thư

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
5,451
Tổng truy cập
23,974,174