Hoạt động Lãnh đạo

Hội nghị Triển khai công tác thi đua, khen thưởng ngành văn hóa, thể thao và du lịch Cụm miền Đông Nam Bộ năm 2018.

Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-BVHTTDL ngày 10/01/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt “Nội dung phong trào thi đua năm 2018” và Quyết định số 71/QĐ-BVHTTDL ngày 12/02/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận Khối trưởng, Khối phó; Cụm trưởng, Cụm phó của Khối thi đua, Cụm thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018, sáng ngày 9/3/2018, tại tỉnh Bình Phước, Cụm thi đua ngành văn hóa, thể thao và du lịch miền Đông Nam Bộ tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có: Ông Nguyễn Kiều Linh, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM; ông Trần Văn Chung, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Phước, Cụm trưởng; ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận, Cụm phó. Cùng dự hội nghị có sự hiện diện của lãnh đạo các Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh cùng lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn thuộc các Sở, thành viên Tổ tư vấn.

Toàn cảnh Hội nghị

Với chủ đề thi đua năm 2018 là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ thống nhất kế hoạch công tác thi đua năm 2018 với các nội dung cụ thể: Đẩy mạnh phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả tạo động lực mới cho sự phát triển; Nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả, huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân;  Đẩy mạnh phong trào thi đua vào việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của Người đứng đầu, của cán bộ, đảng  viên”, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...

Chủ tịch đoàn điều hành Hội nghị

Bên cạnh đó, Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ phấn đấu trong thời gian tới ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc; Tổ chức tốt và đẩy mạnh xã hội hóa các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cấp tỉnh, khu vực và quốc gia, đảm bảo tiết kiệm, đổi mới về phương thức, nâng cao chất lượng; Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước đang được triển khai trong cả nước và toàn ngành, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước xây dựng nông thôn mới”.

Năm 2018, toàn Cụm thi đua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh khu vực Miền Đông Nam Bộ sẽ tập trung vào hai đợt thi đua chính như sau:

Đợt thứ nhất: Từ đầu tháng 1/2018 - 30/6/2018 với nội dung “Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2018); mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu; 43  năm Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018); 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018); Ngày Thể thao Việt Nam (27/3); 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), các các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, Gia đình của tỉnh năm 2018”, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018.

Các đơn vị ký kết Giao ước thi đua năm 2018.

Đợt thứ hai: Từ ngày 01/7/2018 đến hết năm 2018 với nội dung thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày quốc khánh 02/9 (02/9/1945-02/9/2018), kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018), ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11), ngày truyền thống ngành du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2018) phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2018.

Ông Nguyễn Kiều Linh, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM
phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Kiều Linh, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM bày tỏ sự thống nhất cao với những mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ mà Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã đề ra. Đồng thời, ông cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND các tỉnh nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII  về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong đó có lĩnh vực VHTTDL; Tiếp tục nghiên cứu và xây dựng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hoá, Thể thao và học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn, nâng cao chất lượng Phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện phong trào; Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và nâng cao ý thức của nhân dân về công tác gia đình.

Lê Việt

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
18,348
Tổng truy cập
28,595,292