Hoạt động Lãnh đạo

Đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT tại tỉnh Bến Tre và Đồng Tháp.

Thực hiện Quyếtđịnh 1737/QĐ-BVHTTDL ngày 27/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày 8 -12/5, Đoàn công tác của Bộ do TS.Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ KHCN&MT làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích (sau đây viết tắt là Thông tư 19) tại tỉnh Bến Tre và Đồng Tháp.

 Cùng đoàn công tác có ông Lê Duy Khánh, Phó Cc trưởng Cc Công tác phía Nam; các thành viên đoàn công tác là cán b chuyên môn, nghip v được thành lp theo Quyết đnh ca B VHTTDL.

Toàn cảnh buổi làm việc tại Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre.

Theo báo cáo của Sở VHTTDL các tỉnh Bến Tre và Đồng Tháp, nhằm triển khai thực hiện Thông tư 19, ngành VHTTDL các tỉnh đã tổ chức Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới các doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở lưu trú, các điểm du lịch, dịch vụ; Ban quản lý các di tích, lễ hội trọng điểm trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan nắm rõ và thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo các nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT – BVHTTDL – BTNMT ngày 30/12/2013. Cácđơn vịđãtổ chức rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng môi trường của các cơ sở lưu trú, các điểm du lịch, dịch vụ; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, quản lý di tích;tiến hành thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định; xây dựng và triển khai các mô hình bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia; hỗ trợ tuyên truyền các cơ sở đạt tiêu chuẩn môi trường, các hoạt động tại cơ sở có gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện chặt chẽ công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động lễ hội truyền thống và các di tích lịch sử văn hóa; phối hợp hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ cho lễ hội nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường tại khu vực lễ hội, tại các di tích đem lại môi trường giao lưu văn hóa lành mạnh cho người dân và du khách, chống các biểu hiện tiêu cực, thương mại hóa trong tổ chức hoạt động lễ hội, đảm bảo tổ chức lễ hội truyền thống phải theo quy định của pháp luật.

TS T Mnh Lương, V trưởng V KHCN&MT phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn khảo sát của Bộ VHTTDL cũng đã tiến hành kiểm tra, khảo sát tại các khu di tích, khu điểm du lịch, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Bến Tre gồm: Khách sạn Việt Úc, khách sạn Hàm Luông, Di tích khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định, Di tích Đồng Khởi, Khu du lịch Phú An Khang, Khu du lịch Forever Green Resort tại tỉnh Bến Tre.

Đoàn khảo sát làm việc với Khu du lịch Forever Green Resort tnh Bến Tre.

 

Tại tỉnh Đồng Tháp, Đoàn khảo sát của Bộ VHTTDL kiểm tra, khảo sát tại các khu di tích, khu điểm du lịch, các cơ sở lưu trú trên địa bàn  gồm: Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc, Khách sạn Hòa Bình, Khu Di tích Xẻo Quít.

Toàn cảnh buổi làm việc tại Sở VHTTDL tỉnh  Đồng Tháp 

 

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh lưu trú, hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, quản lý di tích tương đối tốt. Công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, nước thải đảm bảo,chất thải được thu gom, phân loại và xử lý theo quy định; các thiết bị thu gom hợp lý, tiện lợi. Nhà vệ sinh tại cơ sở được xây dựng, bố trí hợp lý, đảm bảo mỹ quan; có biển chỉ dẫn nhà vệ sinh rõ ràng, thuận lợi. Nhân lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường đảm bảo. Các điểm di tích đều bố trí, sắp xếp lại khu kinh doanh dịch vụ, bãi trông giữ xe, khu tập kết rác thải, khu vệ sinh công cộng đảm bảo mỹ quan cho di tích.

Đoàn công tác khảo sát tại khu di tích Cụ Nguyễn Sinh Sắc 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được, Đoàn kiểm tra cũng đã nhắc nhở các đơn vị nhanh chóng thực hiện báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường hàng năm theo quy định; xây dựng quy chế hoạt động lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường; niêm yết các quy định bảo vệ môi trường tại các điểm thuận lợi cho du khách quan sát…

Lê Việt

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
5,404
Tổng truy cập
23,974,063