Hoạt động Lãnh đạo

An Giang: Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 31/1/2018, tại TP. Long Xuyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2017, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban TV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; ông Nguyễn Kiều Linh, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; lãnh đạo phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc Sở; Phó chủ tịch UBND, trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, trung tâm VHTT các huyện, thị xã, thành phố; cùng đại diện các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác của ngành năm 2017.Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2017, toàn ngành VHTTDL tỉnh An Giang tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngành đã tăng cường công tác quản lý nhà nước và cải cách hành chính, phát huy dân chủ, duy trì sự đoàn kết nhất trí; năng động, sáng tạo, đổi mới tác phong công tác và lề lối làm việc, ra sức phấn đấu thực hiện hoàn thành mọi nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao nhất. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017, các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh, dịp kỷ niệm và ngày lễ lớn của dân tộc, lễ hội truyền thống của địa phương... rộng khắp đến các tầng lớp nhân dân, địa bàn trong tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, phối hợp với các ngành và địa phương liên quan tổ chức thành công Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang năm 2017 tại huyện Tri Tôn và Tháng Du lịch An Giang năm 2017 tại thành phố Châu Đốc.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc: Bảo tàng tỉnh đón tiếp 20.220 lượt khách tham quan; khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đón tiếp 49.879 lượt khách (465 đoàn: 11.485 lượt khách, 36.890 lượt khách vãng lai, 1.475 lượt khách quốc tế); hoàn thành hồ sơ khoa học và được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 04 di tích, hỗ trợ kinh phí (49.500.000 đồng) thực hiện trùng tu, chống xuống cấp 14 di tích cấp tỉnh. Thực hiện cấp phép trùng tu 19 di tích, xem xét công tác tu bổ, làm mới hạng mục tại 45 di tích trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tại thành phố Châu Đốc.Ông Nguyễn Kiều Linh, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM
trao Cờ thi đua của Bộ cho Phòng VHTT huyện Tịnh Biên

Nghệ thuật biểu diễn: Biểu diễn 145 suất văn nghệ chuyên nghiệp (đạt 152,6% so với kế hoạch), có 19 suất biểu diễn có doanh thu với tổng số tiền 918.912.000đ. Các hoạt động đã thu hút khoảng 94.500 lượt người xem. Tổ chức 97 suất văn nghệ quần chúng (đạt 121% so với năm 2016 và kế hoạch năm 2017), chiếu 90 suất phim (đạt 100% so với kế hoạch), phục vụ khoảng 115.000 lượt người xem.

Phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương tổ chức tốt các Lễ hội: Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2017, Lễ tưởng niệm 37 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30/3/1980 – 30/3/2017), Lễ kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2017)…

Hoạt động thông tin cổ động, triển lãm: Tổ chức trên 60 cuộc triển lãm cố định, lưu động các bộ ảnh theo chuyên đề, phục vụ trên 188.000 lượt người xem.

Hoạt động Thư viện: Phục vụ cho trên 590.474 lượt bạn đọc với trên 3.056.543 lượt tài liệu, lập 03 bảng tin chuyên đề, tổ chức 12 cuộc trưng bày, 01 cuộc triển lãm nhân các ngày lễ lớn với trên 3.960 bản sách, tổ chức 13 chương trình giao lưu giới thiệu sách, gameshow chuyên đề, tạo sân chơi mùa Xuân và sinh hoạt hè tại các địa phương trong tỉnh. Tổ chức phục vụ 49 lượt xe Thư viện lưu động đa phương tiện “Ánh sáng tri thức” với trên 63.006 lượt tài liệu, thu hút trên 18.585 lượt bạn đọc tham dự.Ông Nguyễn Kiều Linh, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM
tặng Bằng khen của Bộ cho các tập thể và cá nhân

Về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở: Toàn tỉnh có 511.700 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa (đạt 94,72% so tổng số hộ); 861 khóm/ấp văn hóa (đạt 96,95% so tổng số ấp); 32 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (đạt 26,89% so tổng số xã); 10 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (đạt 27,02% so tổng số phường, thị trấn). Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã công nhận danh hiệu 03 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 04 phường đạt danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Về Công tác gia đình: Hiện toàn tỉnh An Giang có 491 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 441 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và 326 địa chỉ tin cậy (trong đó có 51 câu lạc bộ và 47 nhóm mới được thành lập).

Về Thể dục, thể thao:

Thể dục Thể thao cho mọi người: Toàn tỉnh có 778.155 người tập luyện TDTT thường xuyên (đạt 35,25%, vượt 1,65% so với kế hoạch), 179.500 hộ đạt 32,63% tiêu chuẩn gia đình thể thao (vượt 1,03% so với kế hoạch), 100 CLB thể thao thành lập mới (tăng 5.5% so với năm 2016), nâng tổng số CLB trong toàn tỉnh lên 1.930 CLB TDTT; 100% số trường thực hiện giờ thể dục chính khóa, 79,4% số trường thực hiện giờ thể dục ngoại khóa; tỷ lệ chiến sĩ công an, chiến sĩ quân đội rèn luyện thân thể đạt lần lượt là 99% và 99% trong độ tuổi theo quy định; tỷ lệ CNVC – LĐ tham gia tập luyện TDTT chiếm 80,1% (vượt kế hoạch 2,1%).