Hoạt động Đảng - Đoàn thể Khối

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017)

Sáng ngày 07/11/2017, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017).

Dự hội nghị có: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó Trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy; đ/c Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL; ông Dmitry Alekseev, Bí thư thứ ba, Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối; các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối; cán bộ chuyên trách các ban Đảng ủy Khối; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, đảng ủy viên, ủy viên ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở; các đồng chí Bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi ủy, chi bộ cơ sở; Bí thư, phó Bí thư, chi ủy viên các chi ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; các đồng chí là Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị, các phòng, khoa, trung tâm, quản đốc, phân xưởng và tương đương; các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Khối, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Khối; các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban chấp hành Đoàn thanh niên cơ sở và  Đoàn viên Thanh niên các đơn vị trường học.Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Ngày 25/10/1917 theo lịch cũ nước Nga (tức ngày 7/11/1917) đã được ghi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại, lần đầu tiên đưa giai cấp công nhân và nông dân lên nắm quyền ở quốc gia có lãnh thổ rộng nhất thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga khẳng định vai trò to lớn, có ý nghĩa quyết định của Đảng Cộng sản Bôn - sê - vích Nga dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lê-nin, đã biến “bóng ma ám ảnh châu Âu” thành một sức mạnh hiện hữu. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin từ lý luận khoa học trở thành thực tiễn, từ tư tưởng trở thành hiện thực sinh động trên phạm vi thế giới. Đó là cuộc cách mạng thủ tiêu chế độ áp bức, bóc lột, bất công - chế độ tư bản chủ nghĩa, và đã “giành được nước Nga từ trong tay bọn nhà giàu để giao lại cho những người nghèo, từ trong tay bọn bóc lột để giao lại cho những người lao động”.Lễ Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017)

Đánh giá về sự kiện trọng lịch sử trọng đại này, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã viết: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người, chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa đến thế”.

Với Cách mạng tháng Mười, lần đầu tiên trong lịch sử, quyền tự quyết của các dân tộc trở thành hiện thực, lý tưởng cao cả giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh hạnh phúc trở thành điều có thật.Đồng chí Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy khối phát biểu kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL nhấn mạnh: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga là động lực mạnh mẽ thức tỉnh, cổ vũ các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột của giai cấp phong kiến, tư sản, tự cứu lấy mình và tự giải phóng; là xung lực thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển mạnh mẽ ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ la-tinh. Khẳng định những thành tựu chưa từng có trong lịch sử nhân loại về phát triển kinh tế, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội dưới chế độ Xô viết, sự hy sinh to lớn và đóng góp mang tính quyết định của Liên Xô đối với chiến thắng chủ nghĩa phát xít, cống hiến của các nước xã hội chủ nghĩa đối với phong trào giải phóng dân tộc và hòa bình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ 2.

Một thế kỷ trôi qua, tầm vóc lịch sử, ý nghĩa to lớn và bài học quan trọng hàng đầu của Cách mạng Tháng Mười Nga là xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, là thực hiện sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quá trình cách mạng. Những nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh và tự giác, đoàn kết thống nhất trong Đảng,... là những nguyên tắc cơ bản về xây dựng Đảng kiểu mới mà thực tiễn Cách mạng Tháng Mười Nga đã chỉ ra, được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng thành công vào quá trình tổ chức, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.Ông Dmitry Alekseev, Bí thư thứ ba, Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại thành phố Hồ Chí Minh
phát biểu tại buổi lễ

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga là dịp để tuyên truyền ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại, mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta nhận thức rõ thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển và thắng lợi của Cách mạng Việt Nam trong suốt hơn 80 năm qua.

Là dịp để tuyên truyền những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới của nước ta trong hơn 30 năm qua. Khẳng định, làm rõ những thành tựu vĩ đại của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong 100 năm qua, nhất là thành tựu cải cách, đổi mới, đóng góp của các nước xã hội chủ nghĩa cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, văn minh và tiến bộ xã hội, trong đó có Việt Nam. Qua đây, khẳng định chủ nghĩa xã hội là lựa chọn duy nhất, tất yếu của Việt Nam trên con đường xây dựng và bảo vệ đất nước.

Cũng trong nội dung Chào mừng Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL tổ chức học tập, quán triệt tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo cáo viên TS. Nguyễn Đình Cả, Trưởng khoa Lý luận Chính trị ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã giúp các cấp ủy Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững những nội dung, quan điểm cơ bản của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mục đích tác phẩm là nâng cao trình độ lý luận, nâng cao tư tưởng và tình cảm cách mạng, nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong công tác của người cán bộ cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của cách mạng.

Quang Chí – Minh Thư

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
9,983
Tổng truy cập
26,402,549