Hoạt động Đảng - Đoàn thể Khối

Khối thi đua 6 - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy: Sơ kết công tác thi đua thi đua 6 tháng đầu năm 2017

Chiều ngày 06 tháng 7 năm 2017 tại Hội trường B Cục Công tác phía Nam, Khối thi đua 6 của Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017 và giao ban sinh hoạt chuyên đề.

Dự hội nghị có: Đ/c Trần Quốc Thảo, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; đ/c Lại Thị Tố Uyên, Trưởng Phòng nghiệp vụ 3 Cơ quan Ủy ban kiểm tra Thành ủy; đ/c Nguyễn Minh Hoàng, Phó Trưởng Phòng nghiệp vụ 3 Cơ quan Ủy ban kiểm tra Thành ủy; đ/c Nguyễn Kiều Linh, Phó Bí thư Đảng ủy khối, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL; đ/c Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối; các đồng chí Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua 6.Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Kiều Linh, Phó Bí thư Đảng ủy khối, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Khối trưởng Khối thi đua 6) đánh giá kết quả công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017, các đơn vị thành viên Khối Thi đua 6 đã tập trung thực hiện công tác nắm tình hình, theo dõi và đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng có trọng điểm, trọng tâm; tham mưu, giúp cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Kết quả kiểm tra, giám sát của 05 đơn vị thành viên trong Khối đảm bảo thực hiện tốt theo chương trình đã đề ra, có một số nội dung đạt và vượt chỉ tiêu 100%; các đơn vị thành viên Khối thi đua 6 đều chấp hành tốt Quy chế tổ chức và hoạt động, Giao ước thi đua đã được ký kết, chấp hành tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các đơn vị thành viên Khối Thi đua 6 từng bước được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu công tác xây dựng Đảng. Các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản thực hiện theo đúng phương châm, phương pháp, từng bước đảm bảo chặt chẽ về quy trình, thủ tục. Đối tượng và nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát quan điểm, đường lối chỉ đạo và chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên.

Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế như: Các đơn vị thành viên Khối thi đua 6 còn chậm triển khai các Quyết định kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2017; một số đơn vị thành viên còn chậm thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy chế,... nội dung báo cáo tình hình thực hiện phong trào thi đua Ngành Kiểm tra của một số đơn vị thành viên còn thiếu phân tích đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát đã thực hiện, chỉ mang tính liệt kê số liệu đã thực hiện; tiến độ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch chưa đều, chưa thực hiện được cuộc kiểm tra nào đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; công tác giám sát chuyên đề cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới còn thấp (đạt 28,6%; 8/28).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Thảo, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đề nghị 6 tháng cuối năm các thành viên trong Khối thi đua 6 trong cần tập trung kiểm tra việc xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng; giải quyết tốt đơn thư tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; kiểm tra tài chính cấp ủy cùng cấp; kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Dương Quang Chí

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
412
Tổng truy cập
23,887,034