Hoạt động Đảng - Đoàn thể Khối

Khối thi đua 6 Ngành Kiểm tra Đảng bộ TP.HCM: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Sáng ngày 30/11/2017, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khối trưởng Khối Thi đua 6 Ngành kiểm tra Đảng bộ thành phố tổ chức Tổng kết phong trào thi đua năm 2017. Về dự hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy; các đồng chí trưởng, phó phòng nghiệp vụ 3, nghiệp vụ 5 Ủy ban kiểm tra Thành ủy và các đồng chí trong Ủy ban kiểm tra các đơn vị Khối thi đua 6.

Đánh giá phong trào thi đua năm 2017 của Khối, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy biểu dương các thành viên Khối thi đua đã tập trung thực hiện công tác nắm tình hình, theo dõi và đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra và triển khai thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm.Toàn cảnh Hội nghị

Kết quả kiểm tra, giám sát của 05 đơn vị thành viên trong Khối đảm bảo thực hiện tốt theo chương trình đã đề ra (đạt chỉ tiêu 100%), có một số đơn vị vượt chỉ tiêu đề ra. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các đơn vị thành viên Khối Thi đua 6 từng bước được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu công tác xây dựng Đảng. Các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản thực hiện theo đúng phương châm, phương pháp, từng bước đảm bảo chặt chẽ về quy trình, thủ tục. Đối tượng và nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát quan điểm, đường lối chỉ đạo và chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên.

Tuy nhiên, trong thực hiện phong trào thi đua năm 2017 một số đơn vị thành viên còn chậm triển khai các quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; chưa chú trọng thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm; một số đơn vị thành viên còn chậm thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy chế tiến độ chất lượng việc chấm điểm thi đua của các đơn vị khá cao chưa chú trọng thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm; một số đơn vị thành viên còn chậm thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy chế.

Cũng tại hội nghị các thành viên trong Khối thi đua đã chấm điểm thi đua và đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét công nhận và tặng giấy khen cho đơn vị dẫn đầu Khối là Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bình chọn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm Khối trưởng Khối thi đua 6 trong năm 2018.

Dương Quang Chí
 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
9,987
Tổng truy cập
26,402,441