Hoạt động Đảng - Đoàn thể Khối

Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối lần thứ IX nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng 10/8, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tham dự hội nghị có đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; đ/c Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL - Chủ trì hội nghị; đ/c Nguyễn Kiều Linh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL - Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM và các đồng chí UV BCH, UV UBKT Đảng bộ Khối; Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; Ban Thường vụ Công đoàn Khối, Đoàn Thanh niên Khối.Đ/c Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL tuyên bố lý do

Báo cáo tại hội nghị, trong nửa đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy khẩn trương xây dựng, triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh, phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường và đạt hiệu quả khá tích cực, góp phần ổn định tư tưởng chính trị, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất nội bộ và đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên trong Đảng bộ khối. Việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đặc biệt là chi bộ được tăng cường; tổ chức Đảng ở loại hình doanh nghiệp từng bước được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên.Đ/c Nguyễn Kiều Linh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối,
Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL - Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM
báo cáo sơ kết giữa nhiệm kì

Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát có nhiều giải pháp đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Ban Thường vụ Đảng ủy khối và cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chủ động, kịp thời bám sát tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, chỉ đạo xử lý tốt các vụ việc, kết luận rõ ràng, chính xác. Cấp ủy, chính quyền ngày càng quan tâm lãnh đạo và phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện các chủ trương, chính sách, hoạt động lãnh đạo, điều hành, lắng nghe, tôn trọng, tiếp thu ý kiến đóng góp và tích cực điều chỉnh, giải quyết những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh.Đ/c Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho rằng: Đảng bộ khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, đa dạng, nhiều loại hình hoạt động nhưng đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Đ/c đề nghị Đảng bộ khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, nâng cao chất lượng học tập và quán triệt các Nghị quyết của Đảng; chú ý việc tự phê bình và phê bình; quan tâm công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, người lao động. Đồng thời, quan tâm đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong sinh viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận.  Các đơn vị phát biểu thảo luận

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối cần tiếp tục quan tâm việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động phong trào phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, sáng kiến, cải tiến trong công việc trong toàn Đảng bộ.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tặng giấy khen cho 12 tập thể có nhiều thành tích trong các mặt công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ của các đoàn thể trong nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ khối.

Các tập thể được tặng Giấy khen của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL

Diệu Bình – Minh Thư

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
19,426
Tổng truy cập
28,597,052