Hoạt động Đảng - Đoàn thể Khối

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng ngày 25/7, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII cho hơn 350 đồng chí là Cán bộ chủ chốt, đảng viên 19 Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Khối.

Đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.Đ/c Tô Đại Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt
các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII)

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy khối Lương Văn Nhiền đề nghị các cấp ủy cơ sở sau khi học tập Nghi quyết, khẩn trương xây dựng kế hoạch và chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sát với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị.Đ/c Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL phát biểu

                                                                                                Diệu Bình - Minh Thư
 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
1,842
Tổng truy cập
27,334,195