Hoạt động Đảng - Đoàn thể Khối

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ loại hình cơ quan gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII)

Ngày 12/4, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh (loại hình chi bộ cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Đảng - Đoàn thể khối, các đơn vị sự nghiệp thuộc Khối). Tham dự hội nghị có Đ/c Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy Khối - Chủ trì hội nghị và các đ/c đại diện Cấp ủy của 08 chi bộ cơ sở trực thuộc Khối.

Hiện nay, toàn khối có có 08 Chi bộ với 105 Đảng viên. Các cấp uỷ, tổ chức đảng luôn xác định rõ về vị trí, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thông qua việc xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; các chi bộ duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ. Một số chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các khu di tích lịch sử nhằm đổi mới cách sinh hoạt, tạo sự giao lưu học tập giữa các đảng viên; đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng, lòng tự hào dân tộc.Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL đề nghị các cấp ủy chi bộ chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, định hướng gợi ý cho đảng viên tham gia phát biểu tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, góp ý xây dựng đồng chí, xây dựng tập thể, tạo không khí vui vẻ, cởi mở, chân thành cho đảng viên tích cực tham gia sinh hoạt chi bộ.

Các cấp ủy chi bộ tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khoá XII, về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Diệu Bình

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
23,947
Tổng truy cập
28,719,550