Hoạt động Đảng - Đoàn thể Khối

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL: tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chiều ngày 6/7/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự Hội nghị có: Đ/c Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối; các đ/c Bí thư, Phó bí thư, đảng ủy viên, chi ủy viên, chi bộ cơ sở, trực thuộc đảng ủy cơ sở; các đ/c Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị, cán bộ từ cấp Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Quản đốc và tương đương trở lên (là đảng viên); các đ/c trong Ban chấp hành Công đoàn khối, Đoàn thanh niên khối, Công đoàn cơ sở, Bí thư đoàn Thanh niên cơ sở.Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những nội dung cụ thể của 3 nghị quyết trong Hội nghị lần 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa diễn ra vào tháng 5: Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Ba nghị quyết chuyên đề về kinh tế này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội. Việc tổ chức triển khai, thực hiện tốt nghị quyết, nhất là tại TP.HCM, đầu tàu kinh tế của cả nước, sẽ góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.  Đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh triển khai Nghị quyết

Đây là dịp nhằm giúp các cấp ủy Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững những nội dung, quan điểm cơ bản trong văn kiện, nghị quyết, kết luận của Hội nghị, trên cơ sở đó, tham gia xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII của Đảng, gắn với thực tiễn của ngành, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng cấp ủy, từng cơ quan, đề xuất phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong những lĩnh vực, nhiệm vụ, công việc được giao. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực ngành, cơ quan, đơn vị để những quan điểm, định hướng chỉ đạo, các nội dung cơ bản của Nghị quyết được áp dụng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống.

Nguyễn Thư

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
486
Tổng truy cập
23,887,424