Hoạt động Đảng - Đoàn thể Khối

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017

Sáng ngày 04 tháng 7 năm 2017, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Về dự hội nghị có: Đ/c Lại Thị Tố Uyên, Trưởng Phòng nghiệp vụ 3 - Ủy ban kiểm tra Thành ủy; đ/c Đặng Phi Công, Phó Trưởng phòng Ban - Ngành - Sở - Trung ương Ban Tổ chức Thành ủy; các đồng chí Đảng ủy viên khối, ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối; các đồng chí trưởng, phó các Ban Đảng ủy khối, chuyên trách công tác dân vận của Đảng ủy khối; các đồng chí bí thư các đảng ủy, chi ủy, chi bộ cơ sở, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ khối; đồng chí đại diện Ban Thường vụ Công đoàn khối và Đoàn thanh niên khối.

Đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội nhất là dịp trước, trong và sau tết; đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng bộ khối và cấp ủy cơ sở đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tham gia cùng cơ quan, đơn vị tháo gỡ khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ và cơ quan chủ quản. Công tác xây dựng Đảng có nhiều nét đổi mới cả về hình thức và nội dung, trong đó đáng chú ý là việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng từng bước đi vào chiều sâu; công tác tổ chức xây dựng Đảng được củng cố theo hướng thiết thực, hiệu quả; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng được phát huy; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ và thực hiện nghiêm túc; công tác Dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng và quan tâm tổ chức thực hiện. Hoạt động của các đoàn thể đã đạt được những kết quả thiết thực, các đoàn thể đã chủ động bám sát kế hoạch công tác năm và tình hình thực tiễn cơ sở để tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu của CNVC-LĐ, đoàn viên thanh niên.Đồng chí Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy khối phát biểu kết luận hội nghị

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt chất lượng chưa cao; công tác xây dựng Đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng, nhất là trong khối doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức; công tác phát triển đảng viên mới còn chậm; nội dung sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ chưa được chú trọng; công tác cán bộ ở các trường học còn thiếu cán bộ chủ chốt, quy hoạch, đào tạo, đề bạt bổ sung chưa kịp thời; công tác tuyển chọn, tiếp nhận cán bộ chuyên trách công tác đoàn gặp nhiều khó khăn nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Khối nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đồng chí Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy khối phát biểu kết luận hội nghị, trong 6 tháng cuối năm 2017, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; công tác quy hoạch cán bộ phải gắn với quy hoạch cấp ủy; chủ động phối hợp cử cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị; tổ chức tập huấn bồi dưỡng cấp ủy cơ sở; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; thực hiện nghiêm túc Quy định số 228-QĐ/TW ngày 07/02/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài; kiện toàn tổ chức đảng tại hai công ty cổ phần; thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định Điều lệ Đảng; các cấp cấp ủy lãnh đạo thực hiện nghiêm quy định của Bộ về việc cho thuê mặt bằng của cơ quan, đơn vị; lãnh đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn khối và Công đoàn khối nhiệm kỳ 2017-2022; lãnh đạo thực hiện tốt chiến dịch Mùa hè xanh năm 2017 tại các mặt trận, bảo đảm tuyệt đối an toàn; các cấp ủy rà soát, phân công lại nhiệm vụ trong cấp ủy, bổ sung quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền.

Dương Quang Chí

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
483
Tổng truy cập
23,887,418