Hoạt động Đảng - Đoàn thể Khối

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng ngày 7-8/9/2017, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tham dự Đại hội, về phía Thành đoàn TP.HCM có: Đ/c Phạm Kiều Hưng, Ủy viên Ban Thường Vụ Thành Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn; đ/c Trần Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Chánh Văn Phòng Thành Đoàn. Về phía Bộ VHTTDL có: Đ/c Lương Văn Nhiền, Bí Thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL; đ/c Nguyễn Kiều Linh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối – Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - Bộ VHTTDL; đ/c Trần Trung Quang, Chủ tịch Công đoàn khối và các đồng chí là Ủy viên Ban Thường Vụ Đảng ủy Khối, Các Ban Xây dựng Đảng, Cấp ủy, Ban Giám Hiệu các Trường Đại học, Trung cấp và Lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc; các đồng chí là Thường trực Đoàn Khối các thời kỳ cùng 140 đồng chí đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 6.000 đoàn viên, thanh niên của 10 cơ sở Đoàn trực thuộc Khối và các cơ quan thông tấn báo chí…

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội là dịp để tổng kết, đánh giá những mặt thành công cũng như hạn chế cần khắc phục của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2012 – 2017; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2017 - 2022; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đoàn Khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và bầu chọn những cán bộ Đoàn đủ tiêu chuẩn, đạo đức, năng lực tham gia Ban chấp hành Đoàn Khối nhiệm kỳ 7. Đồng thời, bầu chọn Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X. Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Khối Bộ VHTTDL nhiệm kỳ VI (2012-2017) báo cáo hoàn thành nhiệm vụ

Với sự lãnh đạo của Thành Đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự nhiệt huyết, tích cực, cố gắng của tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc, Đoàn khối đã cơ bản hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đoàn Khóa VI, nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã đề ra. Nổi bật nhất là các nội dung sau: Công tác giáo dục được các cấp bộ Đoàn đầu tư thực hiện hiệu quả trên bốn mặt, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống và giáo dục pháp luật; Phong trào “Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trong thanh niên tiếp tục phát triển, hoạt động hướng về biển, đảo quê hương, bảo vệ môi trường diễn ra sôi nổi; công tác báo cáo, thông tin tuyên truyền các hoạt động của Đoàn khối được đảm bảo và có những bước phát triển mới, đặc biệt là việc đăng tải các hoạt động trên Website của Thành Đoàn, Trang tin điện tử tổng hợp trên mạng Cục Công tác phía Nam; công tác cán bộ của Đoàn khối và các cơ sở Đoàn sau đại hội đã ổn định, cán bộ đoàn ở các cơ sở đều trẻ tuổi, nhiệt huyết, tổ chức tốt các hoạt động đoàn...Các Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ VII (2017 - 2022) là giai đoạn có nhiều sự kiện trọng đại diễn ra trong đời sống chính trị của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ khối nói riêng, Nghị quyết đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và nghị quyết Đai hội Đảng bộ khối lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020, dần đi vào cuộc sống. Hoạt động văn hóa, văn nghệ của thành phố ngày càng được quan tâm, đầu tư, đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phát triển mạnh mẽ nên đây là môi trường thuận lợi với đặc thù của Đoàn Khối để thanh niên tiếp tục thi đua học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hoạt  động Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn mới sẽ đổi mới về hình thức và nội dung kịp thời đồng hành trang bị kỹ năng, kiến thức, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên đồng thời phát huy sức mạnh của đoàn viên, thanh niên vào các hoạt động xã hội gắn với chuyên môn nhiệm vụ; cần xác định phong trào đặc thù gắn với đối tượng đoàn viên, thanh niên và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trực thuộc Khối đề ra các nhóm giải pháp đã được xác định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triến văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ và của Ngành.Đ/c Phạm Kiều Hưng, Ủy viên Ban Thường Vụ Thành Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn
phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đ/c Phạm Kiều Hưng, Ủy viên Ban Thường Vụ Thành Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn đã chúc mừng những kết quả của đoàn viên thanh niên khối Bộ VHTTDL về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, về những thành tích các đoàn viên thanh niên là vận động viên trong các giải đấu quốc tế và khu vực vừa qua... Với những đặc thù của đoàn viên, thanh niên khối Bộ VHTTDL, đ/c mong muốn Ban Chấp hành Đoàn phải cụ thể hóa hơn nữa các chương trình, kế hoạch thực hiện đưa công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Khối trong nhiệm kỳ tới diễn ra có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.Đ/c Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL phát biểu và
thay mặt Đảng ủy khối tặng bức trướng và tặng hoa chúc mừng
Đại hội cho tuổi trẻ Khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phát biểu tại đại hội, đ/c Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL đã cảm ơn Cấp ủy, Ban Giám Hiệu các Trường Đại học, Trung cấp và Lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc đã luôn quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên Khối Bộ VHTTDL đạt được kết quả như ngày hôm nay. Thời gian tới, mong các đồng chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Khối để cùng Đoàn Thanh niên hoàn thành những nhiệm vụ được giao.