Hoạt động Đảng - Đoàn thể Khối

Công đoàn Cơ quan Đảng Đoàn thể Khối tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng ngày 04/8/2017, Công đoàn cơ quan Đảng - Đoàn thể khối tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự Đại hội có: Đ/c Lương Văn Nhiền - Bí thư Đảng ủy Khối; đ/c Trần Trung Quang, Chủ tịch Công đoàn khối; đ/c Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Chi bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể khối và toàn thể đoàn viên Công đoàn Cơ quan Đảng - Đoàn thể khối.

Đại hội đã thống nhất báo cáo đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2014 - 2017 của Công đoàn cơ sở Cơ quan Đảng - Đoàn thể khối. Trong đó, nổi bật là Công đoàn đã thường xuyên bám sát nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, động viên đoàn viên công đoàn nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do Công đoàn khối phát động; luôn quan tâm đến công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, động viên đoàn viên công đoàn vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; thường xuyên trao đổi, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đoàn viên công đoàn nhằm xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan.Đại hội Công đoàn cơ quan Đảng - Đoàn thể khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022

Phát huy những kết quả đã được và yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại hội đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Công đoàn cơ sở Cơ quan Đảng - Đoàn thể khối nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Công đoàn cơ sở chủ động, phối hợp, động viên toàn thể công đoàn viên hăng hái thi đua, quyết tâm thực hiện tốt công tác chuyên môn, phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm đoàn kết trong nội bộ cơ quan. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn cơ sở Cơ quan Đảng - Đoàn thể khối phấn đấu hàng năm đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở xuất sắc; hàng năm 100% đoàn viên xuất sắc, đoàn viên nữ đạt tiêu chuẩn “giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Trung Quang, Chủ tịch Công đoàn khối đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và cho rằng Công đoàn cơ sở Cơ quan Đảng - Đoàn thể khối đã có sự lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, hoạt động của tổ chức công đoàn ngày càng đi vào nề nếp, có chiều sâu và hiệu quả. Ban Chấp hành Công đoàn đã triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua với hình thức phù hợp nên đã động viên toàn thể đoàn viên công đoàn tham gia, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Cơ quan Đảng - đoàn thể khối. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Chấp hành Công đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tích cực hướng mọi hoạt động vào việc chăm lo cho đoàn viên; gắn chặt các hoạt động của Công đoàn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thực hiện tốt các phong trào thi đua, phát huy ý chí tự lực tự cường, tinh thần lao động sáng tạo của mỗi đoàn viên công đoàn.

Với phương châm “đổi mới - dân chủ - đoàn kết - trách nhiệm”, Đại hội lần thứ II Công đoàn cơ sở Cơ quan Đảng - Đoàn thể khối đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 03 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn khối 02 đồng chí.

 

 
 
 

Dương Quang Chí

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
9,935
Tổng truy cập
26,144,619