Hoạt động Đảng - Đoàn thể Khối

Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở Đảng ủy Khối: Giao ban công tác quý 2 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017

Ngày 02/8/2017, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở Đảng ủy khối tổ chức Hội nghị giao ban quý 2 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Đánh giá thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo đã triển khai Chương trình chi tiết năm 2017 về công tác của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý 2 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở của Đảng ủy Khối; kiện toàn Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ đạo rà soát việc triển khai việc thành lập, tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các đảng ủy, chi ủy, chi bộ cơ sở; đôn đốc các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp và khối doanh nghiệp thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 và Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc.Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở Đảng ủy Khối họp Giao ban công tác quý 2
và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2017 vẫn còn những hạn chế như: Hoạt động của một số Ban Chỉ đạo tại các đơn vị cơ sở chưa đều, chưa có sự quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao; việc nắm và dự báo tình hình đời sống, việc làm, tâm tư nguyện vọng của quần chúng có lúc chưa đầy đủ, kịp thời; công tác giám sát, phản biện xã hội của các đoàn thể trong một số lĩnh vực chưa được thường xuyên, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Kiều Linh, Phó Bí thư Đảng ủy khối, Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở Đảng ủy khối kết luận: 6 tháng cuối năm 2017 Ban chỉ đạo tập trung lãnh đạo thực hiện tốt 8 nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó trọng tâm là: Nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng cán bộ, đảng viên, CNVC - NLĐ, đoàn viên, thanh niên; tổ chức lớp tập huấn công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở; đôn đốc các cơ quan, đơn vị bổ sung, quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị; tổ chức kiểm tra công tác quy chế dân chủ cơ sở ở 05 đảng bộ, chi bộ cơ sở theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy khối.

Dương Quang Chí

 

 

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
9,870
Tổng truy cập
26,144,383