Di sản văn hóa

Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015:Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xuống cấp của hệ thống di tích và nguy cơ mất mát, thất truyền vĩnh viễn di sản văn hóa vật thể

Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, được thực hiện trên phạm vi toàn quốc với 4 dự án trên toàn quốc và 2 dự án ở khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng núi, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng và kháng chiến cũ, vùng đặc biệt khó khăn.

Mục tiêu cụ thể được đặt ra là chương trình sẽ hỗ trợ tu bổ, tôn tạo tổng thể cho khoảng 300 di tích, khu di tích được công nhận di tích quốc gia và di tích đặc biệt quan trọng; hỗ trợ chống xuống cấp, tu bổ cấp thiết cho 1.200 đến 1.500 di tích quốc gia; hoàn thành công tác tổng kiểm kê giá trị văn hóa phi vật thể trên cả nước và xây dựng bản đồ phân bố giá trị văn hóa phi vật thể, tiến hành 500 dự án sưu tầm, bảo tồn, lưu giữ văn hóa phi vật thể, đảm bảo việc giới thiệu và phát huy di sản văn hóa phi vật thể đã được lưu giữ; hoàn chỉnh hệ thống ngân hàng dữ liệu văn hóa phi vật thể; nghiên cứu hồ sơ 5 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của dân tộc để trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới; hỗ trợ phục dựng và đưa 20 lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số về với cộng đồng dân cư; hoàn thành các làng bản cổ tiêu biểu để khai thác phục vụ du lịch văn hóa; hoàn thành việc lập các quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị các khu di tích đặc biệt quan trọng (theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).Hát quan họ được đưa vào chương trình đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống

Bên cạnh  đó, hỗ trợ xây dựng 500 nhà văn hóa sân tập thể thao cấp xã và 300 nhà văn hóa sân tập thể thao thôn, đáp ứng bộ tiêu chí nông thôn mới; xây dựng 30 trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện tại các vùng, miền; địa phương, vùng sâu, vùng xa; cấp trang thiết bị hoạt động phù hợp đáp ứng được yêu cầu thực tế cho các đội thông tin lưu động cấp tỉnh, cấp huyện; xây dựng mới 7 trung tâm nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật truyền thống tại một số vùng tiêu biểu; xây dựng 60 chương trình phát trên sóng truyền hình trên mục: "Trò chuyện về nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam" nhằm giới thiệu và quảng bá tới đông đảo khán giả trong nước và quốc tế.

Mỗi năm hỗ trợ chống xuống cấp 300 đến 400 di tích

Dự án chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích được triển khai với mục tiêu ngăn chặn hiệu quả tình trạng xuống cấp của hệ thống di tích và nguy cơ mất mát, thất truyền vĩnh viễn di sản văn hóa vật thể. Nâng cao tính bền vững, đảm bảo sự tồn tại lâu dài của hệ thống di sản này. Tạo ra những sản phẩm đặc thù có giá trị phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân, giáo dục truyền thống và góp phần phát triển du lịch. Nội dung cụ thể là hoàn thành việc lập các quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị các khu di tích đặc biệt quan trọng (theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt); tiếp tục đầu tư triển khai các dự án tu bổ di tích quốc gia đặc biệt và cấp quốc gia đang đầu tư dở dang trong những năm qua. Mỗi năm, đầu tư tu bổ tổng thể cho 60 đến 90 di tích, hỗ trợ chống xuống cấp 300 đến 400 di tích; hỗ trợ các bảo tàng tỉnh, thành phố mua từ 10 đến 30 hiện vật mỗi năm để xây dựng sưu tập phù hợp với loại hình và nhiệm vụ của bảo tàng.

Xây dựng chương trình về di sản văn hóa phi vật thể cho các cấp học

Dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc Việt Nam được thực hiện với nội dung: sưu tầm, lưu giữ các di sản văn hóa phi vật thể của 4 dân tộc ở Việt Nam, ưu tiên cho các di sản văn hóa phi vật thể đã được và sẽ được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; xây dựng chính sách và nguồn lực hỗ trợ cho các nghệ nhân dân gian, lên danh mục các nghệ nhân dân gian các dân tộc trên cả nước; tập trung quảng bá những giá trị văn hóa phi vật thể đã sưu tầm được, phục vụ nhu cầu tìm hiểu, hưởng thụ văn hóa cho các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế. Đặc biệt, hỗ trợ xây dựng hồ sơ khoa học 5 kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới; xây dựng chương trình về di sản văn hóa phi vật thể cho các cấp học, theo hai loại: dành cho các trường của Bộ VHTTDL, dành cho các nhà trường từ cấp II đến đại học.Di tích lịch sử cách mạng miền Nam được đưa vào danh sách tu bổ và tôn tạo

Đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống

Dự án này sẽ đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc loại hình nghệ thuật truyền thống, thông qua hình thức xây dựng, nâng cấp các rạp biểu diễn nghệ thuật truyền thống trung ương, hỗ trợ xây dựng các rạp tại các địa phương có loại hình nghệ thuật tiêu biểu. Bên cạnh đó, hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho các đoàn nghệ thuật truyền thống; đào tạo và đào tạo lại các cán bộ, diễn viên theo từng loại hình nghệ thuật; xây dựng, biên soạn giáo trình, các ấn phẩm, băng đĩa về các loại hình nghệ thuật truyền thống cho hệ thống trường học trên cả nước.

 

Hoàng Minh  

nthoa72@gmail.com

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
6,403
Tổng truy cập
19,475,543