Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC


Cục Công tác phía Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: 170 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:  08-39303850  Fax: 08-39305237

Email: cucctpn-vhttdl@chinhphu.vn  
Website:
www.cucctpn-bvhttdl.gov.vn , 
www.vhttdlkv3.gov.vn


LÃNH ĐẠO

 Cục trưởng
NGUYỄN KIỀU LINH

 Điện thoại: 08-39303369; Email: nguyenkieulinh-vhttdl@chinhphu.vn 

Phó Cục trưởng
LÊ DUY KHÁNH

Điện thoại: 08-39307559; Email:  leduykhanh-vhttdl@chinhphu.vn


Phó Cục trưởng

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

Điện thoại: 08-39304775; Email: nguyenthithuyduong-vhttdl@chinhphu.vn 

 

Các phòng trực thuộc


PHÒNG NGHIỆP VỤ - TỔNG HỢP
Điện thoại: 08-39308497


Trưởng phòng

Ông Nguyễn Hùng Khu

Điện thoại: 08-39300771 (CQ)

Phó Trưởng phòng
Ông Đinh Trung Cẩn

 Ông Lê Tất Việt

Bà Lê Ngọc Ánh

VĂN PHÒNG
Điện thoại: 08-39303850

Chánh văn phòng
Bà Nguyễn Thanh Thủy

Điện thoại: 08-39303850 (CQ)

Phó Chánh văn phòng
Ông Nguyễn Đức Dương
 
Điện thoại: 08-39303850 (CQ)

PHÒNG QUẢN TRỊ
Điện thoại (CQ): 08-39303369

Phó Trưởng phòng
Ông Nguyễn Ngọc Quang 

Điện thoại: 08-39303369

 

Phó Trưởng phòng
Ông Trần Văn Điển

Điện thoại: 08-39303369  (CQ)


PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

Điện thoại: 08-39303518


Trưởng phòng

Ông Trần Văn Long 

Điện thoại: 08-39300458

Phụ trách Kế toán
Bà Phạm Thị Hương
Điện thoại: 08-39300458

Phó Trưởng phòng

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa

Điện thoại: 08-39300458


TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VÀ DỊCH VỤ VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH 
Địa chỉ:  35 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại & Fax:  08-38201435
Email:  trungtam@rmcst.gov.vn


Giám đốc
NGUYỄN HỮU ĐẠT
Điện thoại: 08-38298328 (CQ)

Phó Giám đốc
LÊ QUANG ĐỨC
Điện thoại: 08-38298328 (CQ)


CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC


Nhà khách

Điện thoại: 08-39303484

Đội xe
Điện thoại: 08-39308081
 

Bảo vệ
Điện thoại: 08-39303484


CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN KHỐI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC


Đảng ủy Khối

Điện thoại:  08-39303242


Công đoàn Khối

Điện thoại:  08-39303911


Đoàn Thanh niên Khối

Điện thoại:  08-39307031


Hội Cựu chiến binh

Điện thoại:  08-39302200

 
 
 
Thông tin giải trí
 
 
 
Liên kết website
 
  • Số lượt truy cập:
  • 11099669
  • Số người online:
  • 1757