Văn bản

Tăng cường công tác quản lý di tích, phòng chống cháy nổ, trộm cắp 24/09/2015 10:23
Tăng cường công tác quản lý di tích, phòng chống cháy nổ, trộm cắp Bộ VHTTDL đã có Công văn số 3557/BVHTTDL-DSVH gửi Sở VHTTDL, Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh/thành về việc tăng cường công tác quản lý di tích, phòng chống cháy nổ, trộm cắp.
Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” 19/08/2015 16:45
Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1359/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015 gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 21 ủy viên.
Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945-28/8/2015) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/08/2015 16:43
Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945-28/8/2015) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ngày 11/8/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945-28/8/2015) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành TDTT TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025 07/08/2015 08:45
Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành TDTT TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025 UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thể dục Thể thao (TDTT) TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025 tại Quyết định số 2777/QĐ-UBND, ngày 10/6/2015.
Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 11/06/2015 08:52
Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn Ngày 20/05/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Theo đó ngày có hiệu lực là 05/07/2015
Tăng cường việc gửi, nhận văn bản điện tử qua hòm thư điện tử công vụ của Bộ 03/06/2015 14:06
Tăng cường việc gửi, nhận văn bản điện tử qua hòm thư điện tử công vụ của Bộ Triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015, Bộ VHTTDL yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thí điểm việc gửi, nhận văn bản điện tử qua hòm thư điện tử công vụ của Bộ.
Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL 19/05/2015 09:32
Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 1324/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ II-2015.
Quyết định Về việc tổ chức Hội thảo quốc tế "Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng sông Mê Kông" 06/05/2015 09:24
Quyết định Về việc tổ chức Hội thảo quốc tế "Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng sông Mê Kông" Ngày 30/3/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định Về việc tổ chức Hội thảo quốc tế "Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng sông Mê Kông" .
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015) 06/05/2015 09:21
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015) Ngày 17/04/2015, Thủ tướng Chính phủ đã Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015).
Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2015 06/05/2015 09:18
Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2015 Ngày 20/4, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 1523/KH-BVHTTDL về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2015.
 
 
 
Thông tin giải trí
 
 
 
Liên kết website
 
  • Số lượt truy cập:
  • 7886854
  • Số người online:
  • 4083