Văn bản

Công văn Về việc rà soát và đăng ký cấp mới hòm thư điện tử công vụ Chính phủ 04/02/2016 08:03
Công văn Về việc rà soát và đăng ký cấp mới hòm thư điện tử công vụ Chính phủ Ngày 02/02/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 353/BVHTTDL-VP Về việc rà soát và đăng ký cấp mới hòm thư điện tử công vụ Chính phủ.
Quyết định Về việc tổ chức Hội thảo "Văn hóa đồng bào Chăm với việc đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước" 04/02/2016 08:01
Quyết định Về việc tổ chức Hội thảo "Văn hóa đồng bào Chăm với việc đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước" Ngày 29/01/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định Về việc tổ chức Hội thảo "Văn hóa đồng bào Chăm với việc đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước".
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch trưng bày chuyên đề năm 2016 của 05 bảo tàng, khu di tích trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/01/2016 08:58
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch trưng bày chuyên đề năm 2016 của 05 bảo tàng, khu di tích trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ngày 12/01/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định Phê duyệt Kế hoạch trưng bày chuyên đề năm 2016 của 05 bảo tàng, khu di tích trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2016 19/01/2016 08:53
Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2016 Ngày 13/1/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2016.
Quyết định Về việc Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016 11/01/2016 13:55
Quyết định Về việc Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016 Ngày 29/12/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định Về việc Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016.
Quyết định về Về việc tổ chức Đợt phim chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016) và mừng Xuân Bính Thân 2016 11/01/2016 10:23
Quyết định về Về việc tổ chức Đợt phim chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016) và mừng Xuân Bính Thân 2016 Ngày 7/1/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số: 47/QĐ-BVHTTDL Về việc tổ chức Đợt phim chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016) và mừng Xuân Bính Thân 2016.
Quyết định về Việc phê duyệt "Nội dung phong trào thi đua năm 2016" 11/01/2016 10:20
Quyết định về Việc phê duyệt "Nội dung phong trào thi đua năm 2016" Ngày 29/12/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số: 4614/QĐ-BVHTTDL về Việc phê duyệt "Nội dung phong trào thi đua năm 2016"
Thông tư quy định về tổ chức lễ hội 30/12/2015 16:26
Thông tư quy định về tổ chức lễ hội Ngày 22/12/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số: 15/2015/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức lễ hội
Quyết định Về việc thực hiện Bộ lịch 2016 "Áo Dài Việt Nam" và Thiếp Chúc mừng năm mới 2016 24/12/2015 18:38
Quyết định Về việc thực hiện Bộ lịch 2016 "Áo Dài Việt Nam" và Thiếp Chúc mừng năm mới 2016 Ngày 14/12/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định Quyết Về việc thực hiện Bộ lịch 2016"Áo Dài Việt Nam" và Thiếp Chúc mừng năm mới 2016.
Quyết định Về việc tổ chức Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2016 17/12/2015 16:41
Quyết định Về việc tổ chức Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2016 Ngày 11/12/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định Về việc tổ chức Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2016
 
 
 
Thông tin giải trí
 
 
 
Liên kết website
 
  • Số lượt truy cập:
  • 9165172
  • Số người online:
  • 197