Văn bản

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/06/2016 10:32
Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ngày 24/6/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký và ban hành Quyết định 2222/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020 29/06/2016 10:30
Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020 Ngày 22/6/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký và ban hành Quyết định 2198/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020.
Quyết định về việc soạn thảo Quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo hoặc ban hành 29/06/2016 10:29
Quyết định về việc soạn thảo Quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo hoặc ban hành Ngày 22/6/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký và ban hành Quyết định 2195/QĐ-BVHTTDL về việc soạn thảo Quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo hoặc ban hành.
Quyết định V/v ban hành quy định mức chi thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện 29/06/2016 10:26
Quyết định V/v ban hành quy định mức chi thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Ngày 22/6/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký và ban hành Quyết định 2194/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành quy định mức chi thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.
Tổ chức triển lãm “Mở cửa” tại thành phố Hồ Chí Minh 22/06/2016 10:15
Tổ chức triển lãm “Mở cửa” tại thành phố Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2157/BVHTTDL-MTNATL về việc tổ chức triển lãm “Mở cửa” - Mỹ thuật 30 năm thời kỳ đổi mới (1986-2016) tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tham gia hội thi trực tuyến Kỷ niệm 40 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 21/06/2016 16:19
Tham gia hội thi trực tuyến Kỷ niệm 40 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh Thực hiện Công văn số 415 – CV/BTGTU ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tham gia các hội thi Kỷ niệm 40 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 – 02/7/2016);
Phê duyệt Chương trình Giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 14/06/2016 11:05
Phê duyệt Chương trình Giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 Ngày 08/6/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1028/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020.
Tổ chức talk trong chương trình Chuyện thường ngày trên kênh VTV1 06/06/2016 10:25
Tổ chức talk trong chương trình Chuyện thường ngày trên kênh VTV1 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1877/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch tổ chức talk trong chương trình Chuyện thường ngày trên kênh VTV1 với chủ đề “Gia đình - nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”.
Biên soạn tài liệu về công tác phòng, chống bạo lực gia đình 06/06/2016 10:19
Biên soạn tài liệu về công tác phòng, chống bạo lực gia đình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1878/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch biên soạn bộ tài liệu về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.
Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ 03/06/2016 14:51
Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 925/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2016.
 
 
 
Thông tin giải trí
 
 
 
Liên kết website
 
  • Số lượt truy cập:
  • 10866660
  • Số người online:
  • 3530