Văn bản

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL 19/05/2015 09:32
Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 1324/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ II-2015.
Quyết định Về việc tổ chức Hội thảo quốc tế "Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng sông Mê Kông" 06/05/2015 09:24
Quyết định Về việc tổ chức Hội thảo quốc tế "Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng sông Mê Kông" Ngày 30/3/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định Về việc tổ chức Hội thảo quốc tế "Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng sông Mê Kông" .
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015) 06/05/2015 09:21
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015) Ngày 17/04/2015, Thủ tướng Chính phủ đã Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015).
Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2015 06/05/2015 09:18
Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2015 Ngày 20/4, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 1523/KH-BVHTTDL về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2015.
Nghị quyết 92 - động lực để ngành Du lịch bứt phá trong thời gian tới 21/04/2015 08:54
Nghị quyết 92 - động lực để ngành Du lịch bứt phá trong thời gian tới Ngày 08/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 92/2014/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn nhận định đây là văn bản có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Du lịch, là cơ sở tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho Ngành bứt phá trong thời gian tới.
Công điện về việc mời và tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng của các tỉnh/thành 10/04/2015 09:42
Công điện về việc mời và tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng của các tỉnh/thành Ngày 20/03/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công điện số 972/CĐ-BVHTTDL về việc về việc mời và tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng của các tỉnh/thành.
Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Đề án Chính sách tổng thể về tín ngưỡng, tôn giáo 10/04/2015 09:35
Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Đề án Chính sách tổng thể về tín ngưỡng, tôn giáo Ngày 02/4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 283-QĐ/TW về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Đề án Chính sách tổng thể về tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta. Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Huỳnh Vĩnh Ái là Ủy viên Ban Chỉ đạo.
Tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung năm 2015 09/04/2015 14:46
Tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung năm 2015 Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 1276/KH-BVHTTDL về tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung năm 2015, tại tỉnh Nghệ An từ ngày 17-19/5/2015. Đây là hoạt động được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 125 năm Ngày Sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2015).
Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng của địa phương thiết thực và tiết kiệm 24/03/2015 10:03
Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng của địa phương thiết thực và tiết kiệm Bộ VHTTDL vừa có Công điện số 972/CĐ-BVHTTDL gửi các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 40 năm Ngày Giải phóng của địa phương.
Quyết định về việc Ban hành tiêu chí, thang điểm đánh giá thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian 19/03/2015 14:50
Quyết định về việc Ban hành tiêu chí, thang điểm đánh giá thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian Ngày 12/02/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 486/BVHTTDL-VP về việc Ban hành tiêu chí, thang điểm đánh giá thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian.
 
 
 
Thông tin giải trí
 
 
 
 
 
Liên kết website
 
  • Số lượt truy cập:
  • 6788719
  • Số người online:
  • 64