Văn bản - Văn bản

Bộ VHTTDL: Khai trương 13 dịch vụ công trực tuyến 22/09/2016 14:59
Theo kế hoạch ngày 23/9 tới đây, 13 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Bộ VHTTDL sẽ chính thức được khai trương.
Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 09/09/2016 11:02
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký ban hành Quyết định số 2826/QĐ-BVHTTDL ngày 12/8/2016 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/ thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL.
Bộ VHTTDL công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực di sản văn hóa 07/09/2016 15:45
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký ban hành Quyết định số 2881/QĐ-BVHTTDL ngày 17/8/2016 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Triển khai Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 22/08/2016 15:05
Triển khai Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 (theo Quyết định 1028/QĐ-TTg) sẽ được các Bộ, cơ quan triển khai.
Luật Du lịch (sửa đổi): Bỏ phân biệt khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa. 19/08/2016 14:19
Luật Du lịch (sửa đổi): Bỏ phân biệt khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa. Phiên họp thứ hai Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật Du lịch (sửa đổi) vừa diễn ra ngày 15/8. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Trưởng ban Soạn thảo chủ trì phiên họp.
Quyết định Về việc cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh chuyển giao hiện vật cho Bảo tàng Tôn Đức Thắng để lưu giữ và phát huy giá trị 19/08/2016 14:18
Quyết định Về việc cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh chuyển giao hiện vật cho Bảo tàng Tôn Đức Thắng để lưu giữ và phát huy giá trị Ngày 15/8/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký và ban hành Quyết định 2846/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Quyết định cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh chuyển giao hiện vật cho Bảo tàng Tôn Đức Thắng để lưu giữ và phát huy giá trị.
Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội 19/08/2016 14:16
Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội Ngày 12/8/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký và ban hành Quyết định 2831/QĐ-BVHTTDL về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
Công văn Về việc tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 19/08/2016 14:15
Công văn Về việc tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Ngày 15/8/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký và ban hành Công văn 3180/BVHTTDL-DSVH về việc tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn 2030” 18/08/2016 10:18
Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn 2030” Ngày 12/8/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký và ban hành Quyết định 2836/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Chương trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn 2030”.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tây An, tỉnh An Giang 11/08/2016 13:33
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tây An, tỉnh An Giang Ngày 5/8/2016, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3042/BVHTTDL-DSVH gửi Sở VHTTDL tỉnh An Giang về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tây An, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
<<  <   1 2 3 4 5  ...   >  >> 
 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập
1,168
Tổng truy cập
11,808,700