Hoạt động chung - Sự kiện

Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 14/4 đến 20/4/2014 23/04/2014 14:08
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 14/4 đến 20/4/2014 Từ 14/4 đến 20/4/2014, ngành VHTTDL Khu vực 3 tiếp tục tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày Người Khuyết tật Việt Nam (18/4), ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), ngày Sách Việt Nam (21/4), ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4); triển khai tổ chức các hoạt động phục vụ Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam - Thống nhất đất nước (30/4), Quốc tế Lao động (1/5); 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5); hướng đến kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), 66 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6)… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương” và các nhiệm vụ khác.
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 7/4 đến 13/4/2014 18/04/2014 18:04
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 7/4 đến 13/4/2014 Từ 7/4 đến 13/4/2014, ngành VHTTDL Khu vực 3 tiếp tục tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), ngày Sách Việt Nam (21/4), ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4); triển khai tổ chức các hoạt động phục vụ Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ, 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam - Thống nhất đất nước (30/4), Quốc tế Lao động (1/5); hướng đến kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), 66 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6)… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương” và các nhiệm vụ khác.
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 31/3 đến 6/4/2014 08/04/2014 15:49
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 31/3 đến 6/4/2014 Từ 31/3 đến 6/4/2014, ngành VHTTDL Khu vực 3 tiếp tục tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), ngày Sách Việt Nam (21/4), ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4); 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam - Thống nhất đất nước (30/4), Quốc tế Lao động (1/5); triển khai tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương” và các nhiệm vụ khác.
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 24/3 đến 30/3/2014 03/04/2014 09:01
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 24/3 đến 30/3/2014 Từ 24/3 đến 30/3/2014, ngành VHTTDL Khu vực 3 tiếp tục tuyên truyền, triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 83 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), 68 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3), ngày Sân khấu Thế giới (27/3); 79 năm ngày truyền thống Dân quân Tự vệ (28/3); xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Sách Việt Nam (21/4); 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Quốc tế Lao động (1/5), 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5)… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; hưởng ứng Giờ Trái đất 2014; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương” và các nhiệm vụ khác.
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 17/3 đến 23/3/2014 31/03/2014 08:55
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 17/3 đến 23/3/2014 Từ 17/3 đến 23/3/2014, ngành VHTTDL Khu vực 3 tiếp tục tuyên truyền, triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), 83 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh (26/3), 68 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3), ngày Sân khấu Thế giới (27/3); 79 năm ngày truyền thống Dân quân Tự vệ (28/3), kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Sách Việt Nam (21/4); 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4)… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia “An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ” lần thứ 16 năm 2014, Giờ Trái đất 2014; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương” và các nhiệm vụ khác.
Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2014 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” 26/03/2014 11:13
Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2014 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” Thực hiện Hướng dẫn số 96 - HD/TW ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương và công văn chỉ đạo của Thành ủy số 876-CV/TU ngày 09 tháng 1 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập chuyên đề năm 2014, chiều ngày 24/3/2014 Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2014 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cho cán bộ chủ chốt thuộc Đảng ủy khối.
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 10/3 đến 16/3/2014 17/03/2014 16:35
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 10/3 đến 16/3/2014 Từ 10/3 đến 16/3/2014, ngành VHTTDL Khu vực 3 tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1.974 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 61 năm ngày truyền thống Nhiếp ảnh – Điện ảnh Việt Nam (15/3), ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), 83 năm Thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), 68 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3)… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương” và các nhiệm vụ khác.
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 3/3 đến 9/3/2014 11/03/2014 15:47
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 3/3 đến 9/3/2014 Từ ngày 03/3 đến ngày 9/3, ngành VHTTDL các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 25 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3), Quốc tế phụ nữ (8/3), ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Thể thao Việt Nam (27/3)… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương” và các nhiệm vụ khác
Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở 11/03/2014 15:28
Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở Thực hiện chương trình công tác của Đảng ủy Khối năm 2014, Chiều ngày 10/03/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở.
Hoạt động VHTTDL Khu vực III từ ngày 24/2 đến 2/3/2014 04/03/2014 08:41
Hoạt động VHTTDL Khu vực III từ ngày 24/2 đến 2/3/2014 Từ ngày 24/2 đến ngày 2/3, ngành VHTTDL các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), hướng đến kỷ niệm 55 năm ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 25 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3), Quốc tế phụ nữ (8/3), ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Thể thao Việt Nam (27/3)… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương” và các nhiệm vụ khác…
 
 
 
Thông tin giải trí
Chương trình giới thiệu NGHỆ THUẬT MÚA 19H00 Nhà hát thực nghiệm - Trường Múa (155 bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3)
 
SK Kịch Hồng Vân ( 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP.HCM): Cưới dùm (4/4); Giờ Chết (5/4); Quả tim máu (17g 6/4); Đình Cõi Âm (20h30 6/4)
 
SK Trần Cao Vân (Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh - ĐT: 38225007): Hồn Bướm Mơ Điên (10,16,20/4, 1/5); Linh Vật Hoàng Triều (13,19,30/4); Trùm Lừa (17,30/4); Trái Tim Nhảy Múa (20/4, 4/5)
 
SK Kịch Sài Gòn (130 Cao Thắng P.4 Q.3 Tel: 39.29.1562): Cứu em (4/4); Áo cho người chết (18g 5,13/4,); Biệt Thự Cuối Đường Số 13 (20h 5,13/4, 18g 6,12/4, ); Cái chết bí ẩn (20h 6,10/4, 18g 12/4); Ma Da (20g 7/4, 18g 9/4, ); Hồn Trinh nữ (20g 8/4); Biệt thự ma (20g 9/4); Hồn ma báo oán (20g 11/4)
 
Phòng Trà Nam Quang (147 Cách mạng tháng Tám, P.5, Q.3): Ca Nhạc Hài Kịch (4,6/4); Hài Kịch Đặc Biệt (5/4); Đêm nhạc Đặt Biệt và Duy Nhất Danh Ca TRƯỜNG VŨ đến từ Hải Ngoại (11/4)
 
Phòng Trà Tiếng Xưa (442 Cao Thắng, P 12, Q.10): Đêm tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và những người tình xưa (4/4); Phạm Duy & Phạm Đình Chương (5/4); Nhạc Trịnh - Ngô Thụy Miên - Lam Phương (6/4)
 
Phòng trà Đồng Dao (164 Pasteur – Q.1): Bùi Anh Tuấn-Hương Tràm (4/4); Quang Lê - "Cõi Tình" (5/4); Lê Hiếu - Văn Mai Hương - Trúc Nhân (11/4); Hồng Nhung - Hà Anh Tuấn(12/4); Đàm Vĩnh Hưng (13/4); Giao Linh - Thái Châu (18/4); Quang Dũng Với "Đêm Tình Ca" (30/4)
 
Phòng Trà We (8 Lê Quý Đôn, P.6, Q.3): Đêm nhạc kỷ niệm 4 năm phòng trà WE (4/4); Cẩm Ly - Quốc Đại - Xuân quê tôi (5/4); Đêm tình ca (6/4); bolero - Hà Vân (10/4); Tình buồn của H (10/4); Mong manh tình về (12/4); Giao Linh (13/4); Trọng Bắc (14/4)
 
Phòng Trà Không Tên (112 Lê Thánh Tôn - Q1): Đêm nhạc Hiền Thục-Hoàng Bách (4/4); Elvis Phương, Thái Châu (5/4); Phan Đình Tùng (6/4); Lệ Quyên (11-12/4)
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
 
  • Số lượt truy cập:
  • 4634977
  • Số người online:
  • 256