Hoạt động chung - Sự kiện

Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 20 - 26/6/2016 27/06/2016 16:02
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 20 - 26/6/2016 Từ ngày 20 - 26/6/2016, ngành VHTTDL các địa phương khu vực 3 tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6); Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) gắn với Tháng hành động Phòng, chống ma túy; 15 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6) gắn với Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình…;đồng thời hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7); 87 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7); tiếp tục triển khai “Tháng hành động Vì trẻ em” và hoạt động hè năm 2016; hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 13/6 đến 19/6/2016 21/06/2016 16:00
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 13/6 đến 19/6/2016 Từ ngày 13/6 đến 19/6/2016, ngành VHTTDL Khu vực 3 tiếp tục tổ chức các hoạt động phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 68 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước–Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6) gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đồng thời hướng đến kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), 15 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6) gắn với Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình; hưởng ứng Tháng Hành động vì Trẻ em, Tháng hành động phòng chống ma túy, Năm An toàn giao thông 2016; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 6/6 đến 12/6/2016 14/06/2016 10:58
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 6/6 đến 12/6/2016 Từ ngày 6/6 đến 12/6/2016, ngành VHTTDL Khu vực 3 tiếp tục tập trung tổ chức các hoạt động phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6), 68 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước–Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6) gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016 (1-8/6); đồng thời hướng đến kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), 15 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6) gắn với Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình; hưởng ứng Tháng Hành động vì Trẻ em, Tháng hành động phòng chống ma túy, Năm An toàn giao thông 2016; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 30/5 đến 5/6/2016 07/06/2016 10:07
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 30/5 đến 5/6/2016 Từ ngày 30/5 đến 05/6/2016, ngành VHTTDL Khu vực 3 tiếp tục tổ chức các hoạt động phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) gắn với kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6), 68 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước–Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6), đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016 (01-08/6), trong đó hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và ngày Đại dương Thế giới (8/6); kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) gắn với Tháng Hành động vì Trẻ em và khai mạc sinh hoạt hè 2016; kỷ niệm 15 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6) gắn với Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình; tuyên truyền Tháng hành động phòng chống ma túy; Năm An toàn giao thông 2016; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 23/5 đến 29/5/2016 01/06/2016 10:05
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 23/5 đến 29/5/2016 Từ ngày 23/5 đến 29/5/2016, ngành VHTTDL Khu vực 3 tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) gắn với kỷ niệm 68 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6) đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ngoài ra, các địa phương tiếp tục tuyên truyền và hưởng ứng Tháng công nhân (tháng 5/2016); đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương” và các nhiệm vụ khác.
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 16/5 đến ngày 22/5/2016 24/05/2016 10:38
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 16/5 đến ngày 22/5/2016 Từ ngày 16/5 đến 22/5/2016, hòa trong không khí hân hoan của cả nước chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng ngày “Toàn dân đi bầu cử ĐBQH Khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”, các địa phương khu vực III đã tổ chức nhiều hoạt động VHTTDL sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa hướng về cơ sở.
Hoạt động VHTTDL khu vực 3 từ ngày 9/5 đến 15/5/2016 17/05/2016 09:35
Hoạt động VHTTDL khu vực 3 từ ngày 9/5 đến 15/5/2016 Từ 9/5 đến 15/5/2016, ngành VHTTDL Khu vực 3 tiếp tục tập trung tuyên truyền và triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Gia đình (15/5), Quốc tế Bảo tàng (18/5), Tháng Công nhân (tháng 5/2016); kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), 57 năm ngày truyền thống Trường Sơn–Đường Hồ Chí Minh (19/5), Quốc tế thiếu nhi (1/6); 68 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc–Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6)… đồng thời gắn với việc tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền phục vụ công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Biển đảo quê hương…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 02/5 đến 08/5/2016 10/05/2016 15:55
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 02/5 đến 08/5/2016 Từ ngày 02/5 đến 08/5/2016, ngành VHTTDL Khu vực 3 tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5) gắn với việc hưởng ứng “Tháng Công nhân-Tháng 5/2016”; 62 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5); 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), 68 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc–Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6)… đồng thời gắn với việc tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền phục vụ công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Biển đảo quê hương…
Hoạt động VHTTDL khu vực 3 từ ngày 25/4 đến ngày 01/5/2016 05/05/2016 10:30
Hoạt động VHTTDL khu vực 3 từ ngày 25/4 đến ngày 01/5/2016 Từ ngày 25/4 đến ngày 01/5/2016, hòa chung không khí hân hoan của cả nước chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam-Thống nhất đất nước (30/4), 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5), 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…, ngành VHTTDL Khu vực 3 tập trung tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động VHTTDL sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa phục vụ các tầng lớp nhân dân; đồng thời gắn với việc tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền phục vụ công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…
Hoạt động VHTTDL khu vực 3 từ ngày 18/4 đến 24/4/2016 26/04/2016 13:48
Hoạt động VHTTDL khu vực 3 từ ngày 18/4 đến 24/4/2016 Từ ngày 18/4 đến 24/4/2016, ngành VHTTDL Khu vực 3 tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Người Khuyết tật Việt Nam (18/4), ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), ngày Sách Việt Nam lần 3 năm 2016 (21/4), ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4), 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam-Thống nhất đất nước (30/4), 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5); hướng đến kỷ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5); 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), 68 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc–Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6)… đồng thời gắn với việc tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền phục vụ công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…
 
 
 
Thông tin giải trí
 
 
 
Liên kết website
 
  • Số lượt truy cập:
  • 10825217
  • Số người online:
  • 785