Hoạt động chung - Sự kiện

Sóc Trăng: Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua một năm hoạt động 19/12/2014 10:35
Sóc Trăng: Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua một năm hoạt động Thời gian qua, ngành VHTTDL tỉnh Sóc Trăng tuyên truyền phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, tham gia và tổ chức thành công các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, hội thao và các giải thể thao cấp khu vực, toàn quốc do các tỉnh đăng cai. Công tác gia đình ngày càng đi vào chiều sâu, thông qua việc tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức, gương mẫu, tích cực tham gia, thực hiện tốt công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH). Hoạt động du lịch và công tác xúc tiến quảng bá du lịch đạt được kết quả đáng trân trọng.
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 08/12 đến 14/12/2014 16/12/2014 15:42
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 08/12 đến 14/12/2014 Từ ngày 08/12 – 14/12/2014, ngành VHTTDL khu vực phía Nam tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014); Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2014, Năm Gia đình, Năm Thanh niên, Năm An toàn giao thông 2014; đẩy mạnh Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, xây dựng nông thôn mới.
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 01/12 đến 07/12/2014 10/12/2014 14:49
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 01/12 đến 07/12/2014 Từ ngày 01/12 – 07/12/2014, ngành VHTTDL khu vực phía Nam tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014); Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2014, Năm Gia đình, Năm Thanh niên, Năm An toàn giao thông 2014; đẩy mạnh Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, xây dựng nông thôn mới.
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 24/11 đến 30/11/2014 02/12/2014 15:41
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 24/11 đến 30/11/2014 Từ ngày 24/11 – 30/11/2014, ngành VHTTDL khu vực phía Nam tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014); Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2014, Năm Gia đình, Năm Thanh niên, Năm An toàn giao thông 2014; đẩy mạnh Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, xây dựng nông thôn mới.
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 17/11 đến 23/11/2014 01/12/2014 15:38
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 17/11 đến 23/11/2014 Từ ngày 17/11 – 23/11/2014, ngành VHTTDL khu vực phía Nam tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Viết Nam 18/11; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2014, Năm Gia đình, Năm Thanh niên, Năm An toàn giao thông 2014; đẩy mạnh Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, xây dựng nông thôn mới.
Đoàn thanh niên khối Bộ VHTTDL: Tổ chức Lễ Tuyên dương Cán bộ - Giảng viên trẻ tiêu biểu lần IV và chương trình văn nghệ gây quỹ “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ” 19/11/2014 15:53
Đoàn thanh niên khối Bộ VHTTDL: Tổ chức Lễ Tuyên dương Cán bộ - Giảng viên trẻ tiêu biểu lần IV và chương trình văn nghệ gây quỹ “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ” Thiết thực chào mừng kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2014), Đoàn thanh niên khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ Tuyên dương Cán bộ - Giảng viên trẻ tiêu biểu lần IV và chương trình văn nghệ gây quỹ “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ” vào đêm ngày 17/11/2014 tại Trường ĐH Văn hóa TP.HCM.
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 10/11 đến 16/11/2014 17/11/2014 14:27
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 10/11 đến 16/11/2014 Từ ngày 10/11 – 16/11/2014, ngành VHTTDL khu vực phía Nam tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Viết Nam 18/11; 97 năm Cách Mạng Tháng Mười Nga 7/11; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2014, Năm Gia đình, Năm Thanh niên, Năm An toàn giao thông 2014; đẩy mạnh Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, xây dựng nông thôn mới.
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 07/11/2014 và Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện NQ 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế… 12/11/2014 14:43
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 07/11/2014 và Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện NQ 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế… Ngày 7/11/2014, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL tại TP.HCM đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 07/11/2014 và Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện NQ 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 03/11 đến 09/11/2014 11/11/2014 11:18
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 03/11 đến 09/11/2014 Từ ngày 03/11 – 09/11/2014, ngành VHTTDL khu vực phía Nam tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Viết Nam 18/11; 97 năm Cách Mạng Tháng Mười Nga 7/11; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2014, Năm Gia đình, Năm Thanh niên, Năm An toàn giao thông 2014; đẩy mạnh Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, xây dựng nông thôn mới.
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 20/10 đến 26/10/2014 28/10/2014 11:02
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 20/10 đến 26/10/2014 Từ ngày 20/10 – 26/10/2014, ngành VHTTDL khu vực phía Nam tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10), 53 năm Ngày mở đường mòn Hồ Chí Minh trên biển (23/10); Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2014, Năm Gia đình, Năm Thanh niên, Năm An toàn giao thông 2014; đẩy mạnh Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, xây dựng nông thôn mới.
 
 
 
Thông tin giải trí
Kịch Idecaf (28 Lê Thánh Tôn, Q.1): Dạ cổ Hoài Lang 20h00 (20/12), Thuốc đắng giã tật 16h00; Miêu nữ hí miêu gia 20h00 (21/12), Cưới vợ cho ai 20h00 (24/12), Dạ cổ Hoài Lang 20h00 (25/12)
 
Kịch SuperBowl (43A Trường Sơn, Q. Tân Bình): Người vợ ma P1 20h30 (19/12), Thứ 6 ngày 13 20h30 (20/12), Tầng 13 (vở mới) 20h30 (21/12)
 
Kịch Phú Nhuận (70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận): Qủa tim máu 20h30 (19/12), Bất chấp yêu nhau đi (vở mới) 20h30 (20/12), Người vợ ma P2 20h30 (21/12)
 
Kịch Sài Gòn (130 Cao Thắng, Q.3): Biệt thự cuối đường số 13 20h30 (12/12), Oan hồn 18h00; Cứu em 20h30 (13/12), Ma Da 18h00; Tử hình 20h00 (14/12)
 
Phòng Trà Không Tên (112 Lê Thánh Tôn - Q1): Quang Linh – Hiền Thục (19/12), Dương Triệu Vũ – Hương Tràm (20/12), Duy Mạnh – Hoàng Lê Vy (21/12), Ca sỹ phòng trà (22/12), “Merry Christmas” Đàm Vững Hưng – Lệ Quyên (24/12)
 
Phòng trà Đồng Dao (164 Pasteur – Q.1): Đàm Vĩnh Hưng – Hồng Ngọc (19/12), Đàm Vĩnh Hưng (20/12), Phan Đinh Tùng (21/12), “Merry Christmas” Hoài Lâm (24/12)
 
Tiếng Xưa ( 442 Cao Thắng, Q.10): Sơn Tuyền – Kim Hoàng Đạo (21/12); “Bài thánh cá buồn” Như Ngọc (22/12).
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
 
  • Số lượt truy cập:
  • 5877920
  • Số người online:
  • 220