Hoạt động chung - Sự kiện

Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 21/9 đến 27/9/2015 25/09/2015 15:24
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 21/9 đến 27/9/2015 Từ ngày 21/9 - 27/9/2015, ngành VHTTDL khu vực phía Nam tiếp tục tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 07/9 đến 13/9/2015 14/09/2015 13:52
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 07/9 đến 13/9/2015 Từ ngày 07/9 - 13/9/2015, ngành VHTTDL ở khu vực phía Nam tổ chức nhiều hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỷ niệm các ngày lễ lớn, đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 31/8 đến 06/9/2015 07/09/2015 09:22
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 31/8 đến 06/9/2015 Từ ngày 31/8 đến ngày 06/9, ngành VHTTDL các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/08/1945-28/08/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015)… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”…
Kiên Giang: Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa 31/08/2015 13:29
Kiên Giang: Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa Sáng ngày 28/8/2015, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 – 28/8/2015). Tham dự buổi lễ gồm có các đồng chí nguyên là lãnh đạo ngành Văn hoá tỉnh Kiên Giang qua các thời kỳ, đại diện các ban, ngành trong tỉnh và 100 đại biểu về tham dự.
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 24/8 đến 30/8/2015 27/08/2015 16:21
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 24/8 đến 30/8/2015 Từ ngày 24/8 đến ngày 30/8, ngành VHTTDL các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015); kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa–Thông tin (28/8/1945 -28/8/2015), đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 17/8 đến 23/8/2015 21/08/2015 15:06
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 17/8 đến 23/8/2015 Từ ngày 17/8 đến ngày 23/8, ngành VHTTDL các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015)… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 10/8 đến 16/8/2015 17/08/2015 09:17
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 10/8 đến 16/8/2015 Từ ngày 10/8 đến ngày 16/8, ngành VHTTDL các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015)… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 03/8 đến 09/8/2015 07/08/2015 09:31
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 03/8 đến 09/8/2015 Từ ngày 03/8 đến ngày 09/8, ngành VHTTDL các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015). Đồng thời, gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 27/7 đến 02/8/2015 31/07/2015 14:09
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 27/7 đến 02/8/2015 Từ ngày 27/7 đến ngày 02/8/2015, ngành VHTTDL các địa phương Khu vực 3 tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015)… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”….
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 20/7 đến 26/7/2015 24/07/2015 09:09
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 20/7 đến 26/7/2015 Từ ngày 20/7 đến ngày 26/7/2015, ngành VHTTDL các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 56 năm ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015)… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”…
 
 
 
Thông tin giải trí
 
 
 
Liên kết website
 
  • Số lượt truy cập:
  • 7850553
  • Số người online:
  • 65