Hoạt động chung - Sự kiện

Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 16/5 đến ngày 22/5/2016 24/05/2016 10:38
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 16/5 đến ngày 22/5/2016 Từ ngày 16/5 đến 22/5/2016, hòa trong không khí hân hoan của cả nước chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng ngày “Toàn dân đi bầu cử ĐBQH Khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”, các địa phương khu vực III đã tổ chức nhiều hoạt động VHTTDL sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa hướng về cơ sở.
Hoạt động VHTTDL khu vực 3 từ ngày 9/5 đến 15/5/2016 17/05/2016 09:35
Hoạt động VHTTDL khu vực 3 từ ngày 9/5 đến 15/5/2016 Từ 9/5 đến 15/5/2016, ngành VHTTDL Khu vực 3 tiếp tục tập trung tuyên truyền và triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Gia đình (15/5), Quốc tế Bảo tàng (18/5), Tháng Công nhân (tháng 5/2016); kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), 57 năm ngày truyền thống Trường Sơn–Đường Hồ Chí Minh (19/5), Quốc tế thiếu nhi (1/6); 68 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc–Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6)… đồng thời gắn với việc tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền phục vụ công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Biển đảo quê hương…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 02/5 đến 08/5/2016 10/05/2016 15:55
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 02/5 đến 08/5/2016 Từ ngày 02/5 đến 08/5/2016, ngành VHTTDL Khu vực 3 tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5) gắn với việc hưởng ứng “Tháng Công nhân-Tháng 5/2016”; 62 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5); 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), 68 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc–Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6)… đồng thời gắn với việc tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền phục vụ công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Biển đảo quê hương…
Hoạt động VHTTDL khu vực 3 từ ngày 25/4 đến ngày 01/5/2016 05/05/2016 10:30
Hoạt động VHTTDL khu vực 3 từ ngày 25/4 đến ngày 01/5/2016 Từ ngày 25/4 đến ngày 01/5/2016, hòa chung không khí hân hoan của cả nước chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam-Thống nhất đất nước (30/4), 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5), 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…, ngành VHTTDL Khu vực 3 tập trung tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động VHTTDL sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa phục vụ các tầng lớp nhân dân; đồng thời gắn với việc tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền phục vụ công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…
Hoạt động VHTTDL khu vực 3 từ ngày 18/4 đến 24/4/2016 26/04/2016 13:48
Hoạt động VHTTDL khu vực 3 từ ngày 18/4 đến 24/4/2016 Từ ngày 18/4 đến 24/4/2016, ngành VHTTDL Khu vực 3 tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Người Khuyết tật Việt Nam (18/4), ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), ngày Sách Việt Nam lần 3 năm 2016 (21/4), ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4), 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam-Thống nhất đất nước (30/4), 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5); hướng đến kỷ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5); 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), 68 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc–Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6)… đồng thời gắn với việc tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền phục vụ công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…
Hoạt động VHTTDL khu vực 3 từ ngày 11/4 đến 17/4/2016 19/04/2016 14:47
Hoạt động VHTTDL khu vực 3 từ ngày 11/4 đến 17/4/2016 Từ 11/4 đến 17/4/2016, ngành VHTTDL Khu vực 3 tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày Người Khuyết tật Việt Nam (18/4), ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), ngày Sách Việt Nam lần 3 năm 2016 (21/4), ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4), 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam-Thống nhất đất nước (30/4), Quốc tế Lao động (1/5); 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5); hướng đến kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), 68 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc–Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6); triển khai tổ chức các hoạt động phục vụ Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer; … đồng thời gắn với việc tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền phục vụ công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 04/4 đến 10/4/2016 07/04/2016 16:41
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 04/4 đến 10/4/2016 Từ ngày 04/4 đến 10/4/2016, ngành VHTTDL các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Sách Việt Nam (21/4), 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4)… Đồng thời, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 28/3 đến 3/4/2016 01/04/2016 18:25
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 28/3 đến 3/4/2016 Từ ngày 28/3 đến 3/4/2016, ngành VHTTDL các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Sách Việt Nam (21/4), 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4)… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”….
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 21/3 đến 27/3/2016 31/03/2016 14:35
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 21/3 đến 27/3/2016 Từ ngày 21/03 đến 27/03/2016, ngành VHTTDL các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam (27/3), Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Sách Việt Nam (21/4), 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4)… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”….
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 14/3 đến 20/3/2016 21/03/2016 09:28
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 14/3 đến 20/3/2016 Từ ngày 14/03 đến 20/03/2016, ngành VHTTDL các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Thể thao Việt Nam (27/3)… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”…
 
 
 
Thông tin giải trí
 
 
 
Liên kết website
 
  • Số lượt truy cập:
  • 10402020
  • Số người online:
  • 1242