Hoạt động chung - Sự kiện

Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 25/01 đến 31/01/2016 01/02/2016 19:50
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 25/01 đến 31/01/2016 Từ ngày 25/01 đến 31/01/2016, ngành VHTTDL Khu vực 3 tập trung tuyên truyền và triển khai tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Bính Thân 2016; đồng thời gắn với kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), 48 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2016)… gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 18/01 đến 24/01/2016 25/01/2016 09:23
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 18/01 đến 24/01/2016 Từ ngày 18/01 đến 24/01/2016, ngành VHTTDL Khu vực 3 tập trung tuyên truyền và triển khai tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Bính Thân 2016; đồng thời gắn với kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), 48 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2016)… gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 11/01 đến 17/01/2016 15/01/2016 13:53
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 11/01 đến 17/01/2016 Từ ngày 11/01 đến 17/01/2016, ngành VHTTDL Khu vực 3 tập trung tuyên truyền và triển khai tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Bính Thân 2016; đồng thời gắn với kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), 48 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2016)… gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 04/01 đến 10/01/2016 11/01/2016 10:38
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 04/01 đến 10/01/2016 Từ ngày 04/01 đến 10/01/2016, ngành VHTTDL Khu vực 3 tập trung tuyên truyền và triển khai tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Bính Thân 2016; đồng thời gắn với kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2),chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,48 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2016)… gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 21/12 đến 27/12/2015 25/12/2015 17:20
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 21/12 đến 27/12/2015 Từ ngày 21/12 - 27/12/2015, ngành VHTTDL khu vực phía Nam tiếp tục tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 14/12 đến 20/12/2015 22/12/2015 10:42
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 14/12 đến 20/12/2015 Từ ngày 14/12 - 20/12/2015, ngành VHTTDL khu vực phía Nam tiếp tục tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 07/12 đến 13/12/2015 15/12/2015 13:36
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 07/12 đến 13/12/2015 Từ ngày 07/12 - 13/12/2015, ngành VHTTDL khu vực phía Nam tiếp tục tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 30/11 đến 06/12/2015 07/12/2015 21:55
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 30/11 đến 06/12/2015 Từ ngày 30/11 - 06/12/2015, ngành VHTTDL khu vực phía Nam tiếp tục tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 23/11 đến 29/11/2015 30/11/2015 14:40
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 23/11 đến 29/11/2015 Từ ngày 23/11 - 29/11/2015, ngành VHTTDL khu vực phía Nam tiếp tục tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 16/11 đến 22/11/2015 24/11/2015 15:46
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 16/11 đến 22/11/2015 Từ ngày 16/11 - 22/11/2015, ngành VHTTDL khu vực phía Nam tiếp tục tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”…
 
 
 
Thông tin giải trí
 
 
 
Liên kết website
 
  • Số lượt truy cập:
  • 9167806
  • Số người online:
  • 397