Hoạt động chung - Sự kiện

Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 18/7 – 24/7/2016 27/07/2016 15:56
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 18/7 – 24/7/2016 Từ ngày 18/7 - 24/7/2016, ngành VHTTDL Khu vực phía Nam tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thành lập Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam (25/7), 69 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), 87 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7)... Ngoài ra, các địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động sinh hoạt hè cho thiếu nhi năm 2016; hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương” và các nhiệm vụ khác.
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 11/7 – 17/7/2016 19/07/2016 14:55
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 11/7 – 17/7/2016 Từ ngày 11/7 -17/7/2016, ngành VHTTDL Khu vực phía Nam tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thành lập Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam (25/7), 69 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), 87 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7). Ngoài ra, các địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động sinh hoạt hè cho thiếu nhi năm 2016; hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương” và các nhiệm vụ khác.
Hoạt động VHTTDL khu vực phía Nam từ ngày 4/7 – 10/7/2016 11/07/2016 16:25
Hoạt động VHTTDL khu vực phía Nam từ ngày 4/7 – 10/7/2016 Từ ngày 4/7 - 10/7/2016, ngành VHTTDL các địa phương khu vực phía Nam tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 56 năm ngày Du lịch Việt Nam (9/7), 69 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7); 87 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7); tiếp tục triển khai “Tháng hành động Vì trẻ em” và hoạt động hè năm 2016; hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, “Vì biển đảo của quê hương”…
Bộ VHTTDL hướng đến những mục tiêu mới: “Hãy bắt đầu từ chính chúng ta” 11/07/2016 10:53
Bộ VHTTDL hướng đến những mục tiêu mới: “Hãy bắt đầu từ chính chúng ta” Sáng 08/7/2016, Hội nghị “Sơ kết công tác Văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016” đã diễn ra tại Hà Nội dưới sự điều hành của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện và Thứ trưởng Lê Khánh Hải.
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 27/6 - 3/7/2016 04/07/2016 14:54
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 27/6 - 3/7/2016 Từ ngày 27/6 - 3/7/2016, ngành VHTTDL các địa phương khu vực phía Nam tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6) gắn với Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình…; đồng thời hướng tới kỷ niệm 56 năm ngày Du lịch Việt Nam (9/7), 69 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7); 87 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7); tiếp tục triển khai “Tháng hành động Vì trẻ em” và hoạt động hè năm 2016; hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 20 - 26/6/2016 27/06/2016 16:02
Hoạt động VHTTDL Khu vực phía Nam từ ngày 20 - 26/6/2016 Từ ngày 20 - 26/6/2016, ngành VHTTDL các địa phương khu vực 3 tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6); Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) gắn với Tháng hành động Phòng, chống ma túy; 15 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6) gắn với Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình…;đồng thời hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7); 87 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7); tiếp tục triển khai “Tháng hành động Vì trẻ em” và hoạt động hè năm 2016; hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 13/6 đến 19/6/2016 21/06/2016 16:00
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 13/6 đến 19/6/2016 Từ ngày 13/6 đến 19/6/2016, ngành VHTTDL Khu vực 3 tiếp tục tổ chức các hoạt động phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 68 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước–Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6) gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đồng thời hướng đến kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), 15 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6) gắn với Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình; hưởng ứng Tháng Hành động vì Trẻ em, Tháng hành động phòng chống ma túy, Năm An toàn giao thông 2016; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 6/6 đến 12/6/2016 14/06/2016 10:58
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 6/6 đến 12/6/2016 Từ ngày 6/6 đến 12/6/2016, ngành VHTTDL Khu vực 3 tiếp tục tập trung tổ chức các hoạt động phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6), 68 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước–Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6) gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016 (1-8/6); đồng thời hướng đến kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), 15 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6) gắn với Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình; hưởng ứng Tháng Hành động vì Trẻ em, Tháng hành động phòng chống ma túy, Năm An toàn giao thông 2016; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 30/5 đến 5/6/2016 07/06/2016 10:07
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 30/5 đến 5/6/2016 Từ ngày 30/5 đến 05/6/2016, ngành VHTTDL Khu vực 3 tiếp tục tổ chức các hoạt động phục vụ tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) gắn với kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6), 68 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước–Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6), đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2016 (01-08/6), trong đó hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và ngày Đại dương Thế giới (8/6); kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) gắn với Tháng Hành động vì Trẻ em và khai mạc sinh hoạt hè 2016; kỷ niệm 15 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6) gắn với Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình; tuyên truyền Tháng hành động phòng chống ma túy; Năm An toàn giao thông 2016; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 23/5 đến 29/5/2016 01/06/2016 10:05
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 23/5 đến 29/5/2016 Từ ngày 23/5 đến 29/5/2016, ngành VHTTDL Khu vực 3 tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) gắn với kỷ niệm 68 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6) đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ngoài ra, các địa phương tiếp tục tuyên truyền và hưởng ứng Tháng công nhân (tháng 5/2016); đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương” và các nhiệm vụ khác.
 
 
 
Thông tin giải trí
 
 
 
Liên kết website
 
  • Số lượt truy cập:
  • 11143007
  • Số người online:
  • 2799