Hoạt động chung - Sự kiện

Kiên Giang: Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa 31/08/2015 13:29
Kiên Giang: Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa Sáng ngày 28/8/2015, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 – 28/8/2015). Tham dự buổi lễ gồm có các đồng chí nguyên là lãnh đạo ngành Văn hoá tỉnh Kiên Giang qua các thời kỳ, đại diện các ban, ngành trong tỉnh và 100 đại biểu về tham dự.
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 24/8 đến 30/8/2015 27/08/2015 16:21
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 24/8 đến 30/8/2015 Từ ngày 24/8 đến ngày 30/8, ngành VHTTDL các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015); kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa–Thông tin (28/8/1945 -28/8/2015), đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 17/8 đến 23/8/2015 21/08/2015 15:06
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 17/8 đến 23/8/2015 Từ ngày 17/8 đến ngày 23/8, ngành VHTTDL các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015)… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 10/8 đến 16/8/2015 17/08/2015 09:17
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 10/8 đến 16/8/2015 Từ ngày 10/8 đến ngày 16/8, ngành VHTTDL các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015)… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 03/8 đến 09/8/2015 07/08/2015 09:31
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 03/8 đến 09/8/2015 Từ ngày 03/8 đến ngày 09/8, ngành VHTTDL các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015). Đồng thời, gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 27/7 đến 02/8/2015 31/07/2015 14:09
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 27/7 đến 02/8/2015 Từ ngày 27/7 đến ngày 02/8/2015, ngành VHTTDL các địa phương Khu vực 3 tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015)… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”….
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 20/7 đến 26/7/2015 24/07/2015 09:09
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 20/7 đến 26/7/2015 Từ ngày 20/7 đến ngày 26/7/2015, ngành VHTTDL các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 56 năm ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015)… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 13/7 đến 19/7/2015 20/07/2015 10:24
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 13/7 đến 19/7/2015 Từ ngày 13/7 đến ngày 19/7, ngành VHTTDL các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 56 năm ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015)… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”….
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 06/7 đến 12/7/2015 14/07/2015 10:16
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 06/7 đến 12/7/2015 Từ ngày 06/7 đến ngày 12/7, ngành VHTTDL các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 56 năm ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; hướng đến kỷ niệm70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015)… đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương”….
Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL tổ chức Chương trình Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015 và Tổng kết đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 10/07/2015 09:05
Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL tổ chức Chương trình Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015 và Tổng kết đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 Thực hiện chương trình công tác năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ sở Bộ VHTTDL, chiều ngày 06/7/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015 và Tổng kết đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.
 
 
 
Thông tin giải trí
 
 
 
 
 
Liên kết website
 
  • Số lượt truy cập:
  • 7504738
  • Số người online:
  • 2627